Patmos-blogi

Raamatun vaikutus maailmaan ja sen kehitykseen

Simo Keskinen Simo Keskinen on diplomi-insinööri, Patmos Lähetyssäätiön tutkimuskirjaston hoitaja ja toimittaja.
Julkaistu:

Ihmisen maailmankatsomuksella on väliä hänen käsitykseensä todellisuudesta ja toimintaansa oman elinympäristönsä kehittämiseksi. Ei ole suinkaan sattumaa, että samoihin aikoihin, kun Euroopassa alkoi uskonpuhdistus 1500-luvulla, alkoi myös tieteellinen vallankumous viritä.

Olen kuullut joidenkin asiantuntijoiden etsineen syitä ja löytäneen vastauksia siihen miksi tieteellinen vallankumous alkoi tai ainakin vahvistui Euroopassa 1500-luvulla.

Raamatulla ja uskonpuhdistuksella oli merkittävä vaikutus tieteelliseen vallankumoukseen. Voidaan sanoa, että tuohon aikaan löydettiin Raamatussa olevat ”viisauden ja tiedon aarteet”, joiden avulla voitiin päästä paremmin ymmärtämään Jumalan luomaa maailmaa.

Mitä nämä Raamatusta löytyvät aarteet sitten olivat ja edelleen ovat?

Ensinnäkin Raamatun ilmoituksesta on löydettävissä tieto luonnonlaeista, jotka Jumala on asettanut ja joita hän ylläpitää maailmassa. Esimerkiksi Jeremian kirjassa Herra itse puhuu asettamistaan luonnonlaeista ja niiden pysyvyydestä.

”Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä, hän, joka saa meren liikkeelle, niin että sen aallot pauhaavat – Herra Sebaot on hänen nimensä: Vain jos nämä luonnonlait häviävät minun edestäni, sanoo Herra, lakkaavat myös Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun edessäni ainiaan.” (Jer. 31:35–36, RK)

Lisäksi jo Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta löytyy totuus luonnossa vallitsevista laeista, joita Jumala kaitselmuksellaan ylläpitää.

”Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylvö eikä leikkuu, ei kylmä eikä helle, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö.” (1. Moos. 8:22, RK)

Toinen Raamatusta löytyvä aarre on totuus ihmisestä Jumalan kuvaksi luotuna. Jumalan kuvaksi luotuna ihminen kykenee saamaan aisteillaan luotettavaa tietoa ympäristöstään.

Ihminen siis pystyy aisteillaan ja järjellään tutkimaan Jumalan luomaa maailmaa ja saamaan hieman käsitystä siitä minkälaiset lainalaisuudet siinä vaikuttavat.

Kolmas Raamatun aarre on ihmiseksi tulleen Jumalan eli Jeesuksen oma esimerkki hyvästä elämäntavasta. Erityisesti painotan Jeesuksen kohdalla työn tekoa. Jeesus teki suurimman osan elämästään fyysistä rakennusmiehen työtä.

Fyysinen työ on arvokasta, koska Jumala itse teki sitä suurimman osan elämästään. Tämä fyysisen työn arvostaminen ja tekeminen oli eräs ratkaiseva tekijä siinä, miksi tieteellinen vallankumous syntyi kristillisen uskon piirissä.

Voidakseen päästä selville luonnonlaeista, täytyy olla valmis tekemään empiiristä tutkimusta. Antiikin kreikkalaisessa kulttuurissa fyysisen työn tekemistä ei arvostettu niin paljon kuin protestanttisessa kristillisessä Euroopassa.

Kreikkalaiset filosofit pyrkivät enemmän pelkällä ajattelulla selvittämään ympäröivää todellisuutta. He eivät olleet niin innostuneita tekemään empiiristä tutkimusta kuin myöhemmin kristillisessä Euroopassa oltiin. Tämä on nähty yhtenä syynä sille, miksi tieteellinen vallankumous ei alkanut antiikin kreikkalaisessa kulttuurissa.

Raamatussa lisäksi ihmisen tehtäväksi alusta alkaen annettiin luonnon tutkiminen ja sen valjastaminen palvelemaan ihmisen hyvinvointia.

”Jumala siunasi heidät [Aadamin ja Eevan] ja sanoi heille: ’Olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Teidän vallassanne ovat meren kalat, taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet.’” (1. Moos. 1:28, RK)

1. Moos. 1:28 jakeessa ihmiselle sanotussa käskyssä maan valtaan ottamisesta on juuri tämä ajatus tutkia luontoa ja hyödyntää luonnonvaroja ihmisen elämänlaadun parantamiseksi.

Neljäs Raamatun aarre on yksin armosta uskon kautta Jeesukseen pelastustotuuden kirkastuminen uskonpuhdistuksen myötä.

Nyt kun Jeesukseen uskovat ihmiset voivat jo maan päällä olla varmoja taivaspaikastaan ja pelastuksestaan – koska se on täysin Jumalan armosta – jää ihmiselle enemmän voimavaroja maanpäällisen elämän parantamiseen.

Tällöin ihmisellä ei mene kaikki voimavarat pelastuksen ansaitsemiseen omien uskonnollisten suoritteiden kautta. Näistä uskonnollisista suoritteista monet voivat olla vielä laadultaan henkisiä ilman käytännön tekoja joissain ei-kristillisissä uskonnoissa.

Muun muassa tällaisia edellä lueteltuja perusteita on löydetty sille, miksi juuri kristillisestä Euroopasta pääsi nousemaan tieteellinen vallankumous, jonka vaikutus näkyy tänään satoja vuosia myöhemmin koko maailmassa.

Raamatun vaikutuksesta maailmaan on kirjoitettu kirjojakin. Eräs merkittävä aihealuetta käsittelevä kirja on intialaisen kristityn älykön, Vishal Mangalwadin, teos Kirja, joka muutti maailmasi. Kirja on ilmestynyt suomeksi vuonna 2017. Mangalwadi käsittelee kirjassaan sitä, miten Raamattu muokkasi läntistä maailmaa.

Kansanedustaja Antero Laukkanen kirjoittaa Mangalwadin tutkimuksesta kirjan ensimmäisellä sivulla:

”Kirja on raikas puheenvuoro siitä, miten intialainen professori näkee lännen syntymisen omasta, toisenlaisesta kulttuuristaan katsottuna. Hän kysyy aidosti ihmetellen: Miksi länsimaat haluavat kiihkeästi eroon siitä, mikä on heidän menestyksensä kiistaton perusta?”

Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.

Lue ohjeet kommentoinnille

Kommentit (0)

Kommentoi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *