Patmos-blogi

Rukouksen periaatteet ja todistuksia uskonrukouksen voimasta: otteita Yrjö Müllerin elämästä

Simo Keskinen Simo Keskinen on diplomi-insinööri, Patmos Lähetyssäätiön tutkimuskirjaston hoitaja ja toimittaja.
Julkaistu:

”Vanhurskaan voimallinen rukous saa paljon aikaan.” (Jaak. 5:16, RK)

Jumala toimii ihmisten tekojen välityksellä toteuttaessaan maailmaa varten olevan suunnitelmansa. Jumala on asettanut päämäärän maailmalle ja keinot tuohon päämäärään pääsemiseksi. Rukous on yksi tällainen keino, jolla Jumala vie tapahtumat maailmassa suunniteltuun päämäärään.

Raamatussa on monia tapauksia, joissa uskovien rukoukset ovat muokanneet maailmanhistorian kulkua. Rukousvastauksina esimerkiksi avioparit ovat saaneet lapsia (mm. Iisak ja Rebekka), kansanjohtajat (mm. Mooses) ovat saaneet estettyä kansan tuhoutumisen sen syntien takia ja jopa kuolleita on herätetty henkiin Jumalan palvelijoiden (mm. Pietari) kautta.

Jumala reagoi uskovien rukouksiin ja muuttaa useasti mieltään rukouksien seurauksesta. Esimerkkinä tästä on profeetta Aamos Vanhan testamentin sivuilla. Aamos sai rukouksensa kautta Herran perumaan heinäsirkkavitsauksen, jolla Herra uhkasi kansaansa Israelia sen pahuuden tähden. (Aam. 7:1-3)

On kuitenkin huomioitava, että ihmiset ja heidän rukouksensa eivät voi koskaan muuttaa Jumalan säädöstä eli sitä, kuinka Jumala on päättänyt jo ennen maailman luomista asiat maailmassa menevän. Jumala on näet muuttumaton lupauksiltaan ja päämääriltään. Kaiken on tapahduttava niin kuin Raamattuun on kirjoitettu. Raamattu ei voi muuttua tavunkaan vertaa.

Tällöin kokonaisvaltaisempi ymmärrys rukouksen ja Jumalan kaitselmuksen keskinäisestä suhteesta on seuraava:

1) Jumala on Luojana määrännyt luotujensa (mm. ihmisten) toiminnan ja teot vaikuttamalla heissä tahtomisen ja tekemisen ilman pakotusta (Ps. 139:16, Ps. 33:15, Fil. 2:13),

2) luodut tekevät halullisesti kaiken niin kuin Jumala on määrännyt tapahtuvaksi, ja

3) Jumala reagoi näihin luotujensa tekoihin (mm. rukoukseen).
Tämä vain tällaisena raamatullisteologisena taustana rukoukselle. Seuraavaksi käytäntöön.

Yksi parhaista esimerkeistä käytännön rukousvastausten saamisesta Raamatun henkilöiden ulkopuolella on Yrjö Müller, joka eli 1800-luvulla.

Yrjö Müller oli evankelista ja orpokotien pitäjä, joka huolehti yli 10 000 orvosta elämänsä aikana. Müllerissä oli erityistä, että hän ei pyytänyt ihmisiltä varoja orpokotien tai muiden kulujensa kattamiseen. Hän ei myöskään ottanut velkaa.

Müller teki kaikki tarpeensa tiettäväksi vain Jumalalle ja oppi rukoilemaan uskonrukouksia. Hän todisti oman rukouselämänsä eräästä raamatullisesta lainalaisuudesta seuraavasti:

”Rukoillessamme jotain meidän tulee uskoa saaneemme rukoilemamme, kuten Markuksen 11:24 sanotaan: ’Kaikki, mitä rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva.’ Mutta se juuri puuttuu minun rukouksistani. Mutta milloin hyvänsä olen voinut uskoa vastaanottaneeni, on Herra antanut minulle uskoni mukaisesti.” (Ensio Lehtonen, Yrjö Müller rukouksen mies, (Kuva ja Sana, 1971), s. 78)

Tämän uskonrukouksen oppiminen ja sen viljely tuotti Müllerin elämässä moninkertaisen ja runsaan sadon. ”Viidessäkymmenessä tuhannessa tapauksessa hän sai laskujensa mukaan kokea ilmeisen rukouksensa kuulemisen. 50 000 rukouksen kuulemista!” (Ensio Lehtonen, Yrjö Müller rukouksen mies, (Kuva ja Sana, 1971), s. 85)

Oli Müllerillä myös muita rukouksen periaatteita, joita hän noudatti, eräs oli anominen Jumalan tahdon mukaan, kuten 1. Joh. 5:14 opettaa rukouksesta, ja toinen oli sydämen ja vaelluksen puhtauden vaaliminen, jota Ps. 66:18 edellyttää rukoilijalta rukouksien kuulluksi tulemiseksi.

”Tämä on se rohkea luottamus, joka meillä on häneen: jos me anomme jotakin hänen tahtonsa mukaan, hän kuulee meitä.” (1. Joh. 5:14, RK)

”Jos minä olisin vaalinut vääryyttä sydämessäni, ei Herra olisi minua kuullut.” (Ps. 66:18, RK)


Rukousvastauksien saaminen ei ainoastaan
tuo kunniaa Jumalalle, joka on vastannut lapsiensa rukouksiin, vaan on myös tie täydelliseen iloon rukoilijalle. Jeesus itse näet lupasi näin Johanneksen evankeliumissa opetuslapsilleen sanomalla:

”Anokaa, niin te saatte, että ilonne olisi täydellinen.” (Joh. 16:24, RK)

Rukousvastauksien kautta Jumala ja hänen huolenpitonsa ja hyvyytensä tulevat todellisemmaksi uskovalle, täyttäen näin uskovan ylitsepursuavalla ilolla, joka on esimakua taivaan autuudesta maan päällä.

Blogiteksti on osa Maailma tänään profetiassa -ohjelmaa. Ohjelma kuullaan Radio Patmoksesta sunnuntaisin klo 17.

 

Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.

Lue ohjeet kommentoinnille

Kommentit (1)

Kommentoi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  1. Pasi Turunen

    Tervetuloa uudistuneelle Patmos-blogille. Valitettavasti vanhoilla sivuilla olleisiin blogeihin tulleita kommentteja ei ole aineiston siirron yhteydessä saatu siirrettyä uusille sivuille.