Israel

Kuluneiden kymmenen vuoden aikana Israelin valtio on pyrkinyt eri tavoin dramaattisesti parantamaan arabikansalaistensa työllistymis- ja koulunkäyntimahdollisuuksia. Tänä päivänä 21% Israelin väestöstä ja 23% maan lääkäreistä on arabeja. Korkeamman oppiasteen ensimmäisen vuoden oppilaista 16% on... https://www.patmos.fi/israelarkisto/1335/3_4_israelin_arabeista_kokevat_olevansa_identiteetiltaan_israelilaisia Patmos article

3/4 Israelin arabeista kokevat olevansa identiteetiltään ”israelilaisia”

Kuluneiden kymmenen vuoden aikana Israelin valtio on pyrkinyt eri tavoin dramaattisesti parantamaan arabikansalaistensa työllistymis- ja koulunkäyntimahdollisuuksia. Tänä päivänä 21% Israelin väestöstä ja 23% maan lääkäreistä on arabeja. Korkeamman oppiasteen ensimmäisen vuoden oppilaista 16% on arabeja, verrattuna 8 prosenttiin edellisenä vuosikymmenenä. Technion oppilaitoksen oppilaista 28% on nykyään arabeja.

Vuosien 2005 ja 2011 välisenä aikana arabiperheiden nettotulot ovat kasvaneet 7.4%. Tämän johdosta niiden arabiperheiden määrä, jotka olivat ”erittäin tyytyväisiä” taloudelliseen tilanteeseensa kasvoi 40 prosentista vuosista 2004-2005 peräti 60 prosenttiin vuosina 2010-2011.

Kolme neljäsosaa Israelin arabeista pitää ”israelilaisuutta” osana identiteettiään.

Lähde: RealClearWorld.com