Rami Fellemon: JEO-työn rukousaiheita 5.11.2020

”Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.”
– Room. 3:23-24

Hyvät Muurinvartijat,

Ole hyvä ja rukoile kaikkien niiden puolesta, jotka saavat apua avustustiimiltämme. Rukoilemme, että Herran läsnäolo täyttäisi jokaisen kodin, jossa he käyvät.

Ylistäkää Jumalaa rukouksiin vastaamisesta veli M:n puolesta Gazassa. Rukoilemme hänelle jatkuvaa kasvua uskossa.

Liity mukaan rukoilemaan E:n puolesta, jota olemme opetuslapseuttaneet. Hän on rohkeasti todistanut yliopiston luokkatovereilleen. Rukoilemme, että Herra auttaisi häntä kertomaan totuuden rakkaudella ja rohkeudella.

Rukoilemme uuden Facebook-sivun puolesta, jonka olemme luoneet jakamaan evankeliumia ei-kristittyjen nuorten keskuudessa. Rukoilemme, että viestimme saavuttaisi avoimet sydämet ja mielet.

Pidä JEO:n henkilökunta rukouksissasi. Rukoilemme tuoretta inspiraatiota ja motivaatiota siitä, miten voisimme tavoittaa ihmiset evankeliumin avulla.

Rukoilemme kirjakauppamme puolesta. Tämä työmuoto on jouduttu useaan kertaan sulkemaan koronarajoitusten vuoksi. Rukoilemme, että se pystyy pysymään avoimena ja olemaan Kristuksen pylväs yhteisössä.

Rukoilkaa miesten opetuslapseusryhmän puolesta. Jotkut jäsenet joutuvat nyt koronarajoitusten takia liittymään ryhmään videopuheluiden avulla, joka on loistava tilaisuus pysyä yhteydessä. Rukoilemme, että heidän ystävyytensä kukoistaa, kun he tuntevat Jeesuksen syvemmällä tavalla joka kerta, kun tapaavat ja tutkivat Jumalan sanaa.

Ylistäkää Jumalaa Patmoksesta ja heidän työstään. Myös niitä, jotka tukevat JEO-työtä Patmoksen kautta monin tavoin. Olemme siunattuja ja erittäin kiitollisia.

Rukoilemme, että työmme kautta kosketetuksi tulleet voisivat tietää, että he eivät ole koskaan Jumalan rakkauden ulkopuolella ja kääntyvät Kristuksen puoleen.

Rukoilkaa H:n puolesta, jota me opetuslapseutamme. Hän on kertomassa uskostaan hänen ei-kristitylle anopilleen. Kiitos Jumalalle hänen rohkeudestaan ​​ja rukoile, että Herra koskettaisi anoppinsa sydäntä. Olemme täällä tekemässä opetuslapsia, jotka tekevät lisää opetuslapsia.

Liity mukaan rukoilemaan Pyhän Maan seurakunnan puolesta. Olkoon se toivon majakka näinä vaikeina päivinä.

RAMI JA JEO-TIIMI