Anna Deikun: Yhdysvaltain itärannikon venäjänkielisen juutalaistyön rukousaiheet 15.2.2021

“Se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kun kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki jotka kirjaan kirjoitetut ovat.” – Daniel 12: 1-4

Rakkaat Muurinvartijat,

Rakastettu Danielin kirja avaa meille jatkuvasti ymmärrystä nykyisestä ajasta, jota elämme – aina ja kun kun pysähdymme sen ääreen. Iankaikkisuustotuus on siinä selvästi jokaisen edessä. Sanan antama ihana toivo Ikuisesta pelastuksesta avautuu lisää meille, jotka olemme päättäneet pitää siitä kiinni. Olemme vain kulkumatkalla rakkaan Vapahtajamme eteemme viitoittamalla tiellä. Tahdon rohkaista teitä jokaista kilvoittelemaan ja taistelemaan hyvää uskon taistelua.

Kiitosaiheiden lista työstä venäjänjuutalaisten parissa Lännessä on pitenemässä. Covid19-rajoitteista huolimatta voimme vielä vapaasti toimia. Jumalan Sanaa voi jakaa, samoin seurakunta saa kokoontua. Kiinnostus hengellisiä asioita kohtaan ainakin meidän kaupungissamme on mielestäni suurempaa kuin ennen pandemiaa.

Mainitsin teille seurakuntaamme liitetyn raamattukoulun suosiosta. Koulussa on nyt noin 40 opiskelijaa, jotka ottavat vastaan hyvää opetusta kaksi vuotta kestävällä kurssijaksoilla etäopetuksena, parina iltana viikossa. Seurakunnan johdon ja sen ystävien etäopetus raamattuseminaari on nyt yli 70 osallistujaa käsittävä luokka. Saan itsekin osallistua siihen ja nauttia sen siunauksesta.

Kunnia Jumalalle, pastori Juri on saanut äänensä takaisin, ja voi jatkaa opetus- työtään. Vitaly ja Slava -pastorit ovat jo perheineen toipuneet Corona-taudeista. Laulajat ja soittajat samoin jatkavat taas ylistystään, sen jälkeen, kun kävivät läpi sairauden.

Aiemmissa kirjeissäni esitin teille joitakin pidempikestoisia rukouspyyntöjä, joita veljemme ja pastorit, Petja ja Michael lähettivät. He tarvitsevat erityistä muistamista vaikean sairaustilanteen vuoksi. Muistakaa rukouksin pikku-Noaa leukemiasta toipumiseksi. Vanhukset sairauksineen tahtovat myös uskon rukousta.

Äitien ja isoäitien (suurin osa heistä Messiaaseen uskovia juutalaisia) noin 50 henkeä rukouspiirissä nettiyhteyksien kautta rukoilevat hartaasti, samoin he paastoavat omien lasten ja perheitten pelastumisen puolesta. Huume-, alkoholi- ja peliriippuvaisuudet ovat osa tämän ryhmän kipeistä rukousaiheista. Puhelinkeskusteluissa jotkut sisarista ovat kiitelleet sitä, että saavat kertoa minulle näistä perheensä sisäisistä vaikeuksista. Puhelut ovat yleensä vanhanaikaisien puhelimien kautta, joten he eivät näe kasvojani eivätkä näe, miten yhä uudestaan järkytyn siitä kärsimyksestä, joka on heitä kohdannut. Kiitos, että jatkatte rukousta heidän puolestaan, siunaten heitä Jeesuksen nimessä ja uskoen, että he saavat avun ylhäältä.

Kauempana asuvia venäjänjuutalaisia aikaisemmista seurakuntayhteyksistä on myös pyytänyt muistamista. Alex, keski-ikäinen neljän tyttären isä, sairastaa vaikeaa munuaissairautta. Perhe haaveilee alijasta, Israeliin muutosta, jonka kautta voisivat saada vielä helpotusta sairaustilanteeseen.

Natasha, joka on noin 50-vuotias Ukrainan juutalainen, kärsii perinnöllisestä sairaudesta, joka on pahentunut. Hänen vaivaansa ei ole vielä löydetty syytä eikä lääkitystä. Natasha on vuosia ollut minulle läheinen ja aika ajoin saan olla hänelle kuin äiti, tai uskottu. Hänen perheensä, samoinkuin puolison perhe, ovat olleet ystäviämme vuosia.

Julia-neitonen, Valko-Venäjän juutalaisia, josta mainitsin teille joskus aikaisemmin, pyytää rukousta koko rikkimenneen elämänsä johdosta. Hän on äitinsä kanssa muuttanut erääseen maamme eteläiseen osavaltioon, jossa monet pelot ja masennus kiusaavat häntä. Julia on toimistotyössä kristillisessä leiripaikassa, joka tarjoaa heille myös pienen asunnon. Pyydetään hänelle kokonaisvaltaista elämän eheytymistä.

Sanat eivät riitä kertomaan kiitollisuuttani siitä, että tahdotte rukoilla koko työkenttäni puolesta. Kiitetään siitä, että saamme olla pieneltä osaltamme mukana suuressa Jumalan Valtakunnan suunitelmassa. Yhdessä kanssanne käymme läpi monet elämän puhdistukset, kirkastamiset ja koetukset. Siunatkoon Taivaallinen Isä teitä yhä enemmän kaikella viisaudella, että pysymme uskollisina Kutsujallemme tehtävässämme loppuun asti. Herran Israel tarvitsee lisää Muurinvartijoita.

Rakkain terveisin,

ANNA DEIKUN