Anna Deikun: Yhdysvaltojen itärannikon venäjänkielisen juutalaistyön rukousaiheet 14.10.2021

“Sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.” – Matt 24: 12,13.

Rakkaat Muurinvartijat,

Jeesuksen profeetalliset sanat seurakunnalle antavat meille valoa ja toivoa nyt pimeänä lopun aikana.  Kuinka tärkeää onkaan pitää hengelliset silmämme Hänessä, joka on uskomme alkaja ja sen täydelliseksi tekijä. Uskon jalo taistelu voi olla erilainen, mutta loppujen lopuksi kysymys on jokaisen meidän kohdallamme siitä, mitä Paavali kiteytti Timoteukselle:

”Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt.” (2 Tim 4:1-7)

Rakkaat terveiset ja monet kiitokset  kanssani vaeltavilta juutalaisilta ja muilta ystäviltäni teille, jotka myös rukoilette. Rukouksenne kantavat ja tarvitsemme teidän tukeanne, että Kuninkaan antama tehtävä, Valtakunnan evankeliumi menee eteenpäin.

Saimme pitkän lämpimän syksyn, joka on mahdollistanut sen, että  rantakadun venäjänkielinen evankeliointi-tiimi on voinut jatkaa kahdesti viikossa työtään. Viimeiset kolme tai neljä viikkoa lienee nyt jäljellä ennen talven kylmää tuulta. Ilo että Patmosperheen kirja-lahjoja on koko kesän ajan otettu vastaan työvälineenä. Kiitos kirjoista teille kauempana olevat Patmostiimiläiset! Seurakunta myös rukoilee ahkerasti tämän työn puolesta. Useampia uusia kokousvieraita on tullut tilaisuuksiin mukaan mainitun toiminnan kautta.

Uusimpana rukousaiheena meillä on nyt aloittaa mahdollisimman pian englanninkieliset tilaisuudet, johon etsitään vastuun kantajia lähinnä nuortemme joukosta. Yleisesti ottaen jokainen slaavi siirtolaisten seurakunta USA:ssa on jossain vaiheessa kohdannut kysymyksen, onko paras alkaa kokoukset kahdella kielellä, tai paremmin kokonaan erillinen tilaisuus niille, jotka osaavat paremmin paikallista kieltä kuin kotona kuultua ja puhuttua. Hyviä tuloksia, sekä työn laajenemista kuulemme monilta tahoilta ystävä seurakunnilta, jotka kannustavat johtotiimiä näissä päätöksissä. Kiitos että anotte kanssamme vastuu henkilöiden löytymistä, oikeaa ajan- kohtaa, kokoontumispaikkaa jne.

Seuraava tärkeä rukousaihe on naapuri osavaltioon New Jerseyhin muuttaneitten ystävä perheiden kokoaminen tytärseurakunnaksi. Idea ei ole uusi, olemme pohtineet ja etsineet huolella heille samoja asioita kuin edellä olevassa englannin kielisessä työn aloituksessa mainitsin. Todennäköisesti jo pian päästään alkamaan kokoukset tai, heti vuokrahuoneiston löydyttyä mainitulta alueelta. ”Työtä on paljon , mutta työn tekijöitä vähän, rukoilkaa siis Elon Herraa, että Hän lähettäisi..”.

Samoin nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä maassamme on kiire saada mahdollisimman monta kotisolua toimintaan. Emme  tiedä kuinka kauan on vapautta ja mahdollisuutta saarnata Jumalan Sanaa. Ymmärrän, että voitte pitää ajatusta ehkä kärjistettynä tai yliampuvana. Sitä se ei kuitenkaan ole. Luulen, että saimme jotain oppia miten yhdessä viikossa moni totuttu asia muuttui rajusti, kun Covid-19 saapui omine yllätyksineen. Mielestäni on parasta pitää kotisolu toiminnat tärkeänä evankeliumin työväylänä, ei vain vaihtoehtona. Kiitos jos jaksatte rukoilla asian puolesta.

Olen sydämestäni kiitollinen teille, jotka anoitte minulle voimia ja siunausta menneen kuukauden aikana tekemilleni pitemmille seurakuntavierailumatkoille. Viimeisimmän lähelle Bostonia tekemäni matkan aikana jouduin ylättävään tilanteeseen 65 mailin (104 km:n) tuntivauhdissa, jossa Herran yliluonnollinen varjelus pelasti. Kaksi tietyömaan varoituspaalua, keskikokoista kuppia lensi pyörimällä noin kuusikaistaisen moottoritien yli, joista vain ensimmäisen pystyin väistämään kovan liikenteen vuoksi. Toinen muovinen kuppi ei ihmeeksi sekään aiheuttanut mitään suurempaa vauriota autolle eikä ajajalle. Annan kaiken kiitoksen ja kunnian yksin Jumalalle, joka todella huolehtii omista lapsistaan joka hetki.

Turvattuna, suojattuna, siunattujen siipien alle, kuten Psalmissa 91 meille luvataan, rakkaat Muurinvartijat!

Kiitollisena jokaisesta teistä ja tuestanne,

ANNA DEIKUN