Idän diasporajuutalaistyön muurinvartijakirje 27.1.2021

”Daavidin psalmi. Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa, minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on tehnyt.”
– Psalmi 103:1-2

Shalom uvracha, ystävät, rauhaa ja siunausta teille!

27. tammikuuta vietetään YK:n yleiskokouksen 1.11.2005 julistamaa kansainvälistä Holokaustissa menehtyneiden muistopäivää. ”Holokaustin uhrien muiston kunnioittamisen tehtävänä on syövyttää nuorempien sukupolvien mieliin näiden traagisten tapahtumien opetus ja varmistaa, että meistä jokainen on valppaana ja auttaa ehkäisemään suvaitsemattomuudesta kumpuavia ilmiöitä ja vihan lietsontaa, joka voi johtaa jopa kansanmurhiin”, tiivisti parisen vuotta sitten silloinen Suomen ulkoministeri Timo Soini lausunnossaan, jonka hän antoi juutalaisvainojen muistopäivänä.

Ensimmäisen Moldovan vierailuni aikana syksyllä 2019 tutustuin Kishinevissä kotikäynnillä noin 90-vuotiaaseen Aleksandra Lazarevnaan, joka oli lapsena selvinnyt Holokaustista. Lyhyen vierailumme aikana hän ehti kertoa osan hyvin koskettavasta selviytymistarinastaan. Pikku-Aleksandra ei silloin sodan aikana tuntenut Jeesusta, mutta koki selvästi Jumalan varjelusta sodan vaarojen ja kauhujen keskellä. Jumalan läsnäoloa Aleksandra Lazarevna on kokenut koko pitkän elämänsä ajan. Syksyllä 2019 tämä sisar oli kotonaan vuodepotilaana, mutta oli silti hyvin iloinen ja Jumalaa ylistävä ihminen, lauloimme vielä yhdessä Hevenu Shalom Aleichem -laulun. Hän korosti, että vaikeuksien ja koettelemuksien tullen, täytyy silti ylistää Herraa muistaen, kuinka paljon hyvää Hän on tehnyt.

Rukoillaan ja siunataan, ystävät, tänään kaikkia tuntemiamme ja niitä keitä emme tunne Holokaustissa selvinneitä juutalaisia.

Kenttien tilannekatsaukset, kiitosaiheet ja rukouspyynnöt:

Vielä kerran, suuri kiitos kaikille Patmoksen humanitaariseen talvikeräykseen osallistuneille! Tavaraa on tullut runsaasti, kaksi rekkalastia Moldovaan ja vielä yksi rekka Romaniaan. Te teitte sen mahdolliseksi, rakkaat ystävät! Kiitos! Kun luette tätä, ensimmäinen rekka on jo päässyt Moldovaan. Tulli- ja rahtidokumenttien käsittely on aina monivaiheinen ja rasittava prosessi. Pyydän, ystävät rukoilemaan,  että tullimuodollisuudet menevät hyvin ja ystävämme saavat kuorman vastaanotettua.

Veljemme tarvitsevat Jumalaltamme apua, viisautta ja johdatusta myös kuorman jatkokäsittelyn suhteen, sillä apu täytyy saada toimitettua kaikkiin Moldovan ja rajan yli Transnistrian seurakuntiimme.  Rukoillaan, että kaikki Moldovan ja Transnistrian humanitaarista apua tarvitsevat juutalaisemme tulevat saamaan sen ajoissa.

Jatkakaamme, ystävät, rukousta Keski-Aasian työmme jatkumisen puolesta. Näköpiiriimme tuli kaksi nuorta veljeä, jatkamme tutustumista heihin. Pyydämme Jumalaltamme viisautta ja johdatusta asiassa etenemisen suhteen.

Kishinev:

 • Kiitos rukouksistanne pastori Juran Lida-puolison puolesta. Lidan toipuminen sujuu hyvin.
 • Pyydämme rukoilemaan Valentinan Neljä kuukautta sitten tapahtuneen miehensä kuoleman jälkeen Valentina kärsii yksinäisyydestä ja masennuksesta. Rukoillaan, että Herra vahvistaisi Valentinan uskoa ja johdattaisi ulos masennuksesta.

Orgejev:

 • Orgejevin työntekijämme rakas Silvia-sisar pyytää rukoilemaan lastenlapsensa Mishan puolesta, että hän avaisi sydämensä Kristukselle ja tulisi uskoon.
 • Pyydämme rukoilemaan Davidin (73 v.) ja hänen puolisonsa Shuran Shuran terveys on heikko, mutta hän uskoo Jeesuksen olevan Messias. David pitää vielä etäisyyttä Jeesukseen. Rukoillaan, että David avaisi sydämensä Jeesukselle.
 • Pyydämme rukoustukeanne rakkaalle 84-vuotialle Marialle, joka haluaa, että hänet kastetaan Kishinevissa, ja valmistautuu tähän yrittämällä pudottaa painoaan, jotta kasteprosessi olisi helpompi.
 • Pyydämme rukoilemaan Angelan ja hänen poikansa Bogdanin Bogdan vapautui juuri vankilasta. Bogdanin kunto vankilaolojen jälkeen on heikko. Angela itse on henkisesti sairas. Rukoillaan heidän molempien puolesta.

Benderi:

 • Benderin työntekijämme pyytävät rukoilemaan erityisesti iäkkäiden seurakuntalaistensa puolesta, joilla on huoli lapsistaan ja lastenlapsistaan, jotka eivät vielä ole uskossa.
 • Yhtä tärkeätä on rukoilla, että juutalainen nuoriso kiirehtisi avaamaan sydämensä Messias Jeshualle.
 • Ystävät, pyydämme rukoilemaan, että seurakunnan temppelin remonttiin löytyisi taloudellista tukea. Kaikki remonttityöt tehdään omin voimin. Tarvitaan Jumalan siunausta ja johdatusta.
 • Sisaremme Jekaterina ja Galina edelleen pyytävät meidän rukoustukeamme heidän parantumisensa puolesta.

Tiraspol:

 • Kiitos rukouksistanne pastori Jurin koronasta parantumisen puolesta. Juri on jo osallistunut sapattikokoukseen. Jatkakaamme, ystävät, rukoilemista Jurin perheen puolesta. Yhdelle Jurin tyttärelle tuli myös koronaoireita.

Tubityö:

 • Anatoli jatkaa tubityötä tubilaitoksissa sekä käyntejään köyhien lapsiperheiden luona, joiden lapsille hän vie OJL-paketteja ja hyvää sanomaa Jeesuksesta. Rukoillaan Anatolille siunausta hänen työhönsä.

Moskova:

 • Moskovan seurakuntamme kokoontui ensimmäistä kertaa syksyn tauon jälkeen 20. tammikuuta raamattutunnille. Temppeliin tuli 11 seurakuntalaista. 23. tammikuuta sapattikokoukseen tuli 14 seurakuntalaista. Vladimir-veli piti saarnan. Kokouksen henki oli Nonna-sisaremme kertoman mukaan ”hyvin iloinen”. Kiitos, ystävät rukouksistanne, ja vielä jatkakaamme rukoustukeamme moskovalaisten sisariemme ja veljiemme puolesta, että Moskovan seurakunnan kokoustoiminta palautuisi tuttuun arkeen, ja että Herramme varjelisi ja suojelisi rakkaita ystäviämme sairastumisilta. Juutalaistemme tuleminen Pokrovkalle on hankalaa, sillä Moskovassa liikkumisrajoitukset ovat edelleen voimassa. Paljon on huhuja liikkeillä ja epäselvyyttä vielä, mutta eläkeläisten vapaan liikkumisen edellytykseksi saattaa tulla Sputnik-rokotteen ottaminen.
 • Pokrovkan temppelin dokumenttien päivittäminen on vielä kesken. Jatkakaamme esirukousta tämänkin asian puolesta.

Bukarest:

 • Bukarestista Dorina-sisaremme kertoo työnsä painopisteen siirtyneen kotityöhön. Turvallisempi on kokoontua muutaman hengen ryhmissä rukoilemaan kodeissa. Romaniassa kansalaisten rokottaminen on aloitettu. Toiset ihmiset ottavat rokotteen, toiset eivät halua. Tilanne on Dorinan mukaan sekavaa. ”Rukouksemme ja toivomme on, että pandemialle tulisi jo loppu” – sanoi Dorina Whatsapp viestissään.

Rukouksistanne kiitollisena,

ANDRES KOSKELAINEN