Idän diasporajuutalaistyön Muurinvartijat -kirje 29.9.2021

“Koko Raamattu on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin.”  – 2. Tim. 3:16-17

Shalom uvracha, rakkaat Muurinvartijat, rauhaa ja siunausta teille!

Edellisissä kirjeissäni puhuttiin syksyn raamatullisista juhlista. Nyt juhlista viimeisin, kokonaisen viikon kestänyt Sukkot-juhla on takana. Sukkotin aika päättyi Shemini Atzeretin, eli kahdeksannen päivän viettoon, joka oli samalla myös Simchat Torah, jolloin iloitaan siitä, että Jumala antoi kansalleen Sanansa ja Tooransa.

Ja näin ensi sapattina juutalaiset veljemme aloittavat Vanhan testamentin lukukerran taas ensimmäisen Mooseksen kirjan alusta. Miksi näin joka syksy palataan uudelleen alkuun?

Tänä päivänä halutessamme löydämme monia tapoja saada koko Raamatun luetuksi vuoden aikana alusta loppuun. Voidaan sanoa, että tämä juutalainen tapa lukea Raamattua on yksi niistä. Messiaaniset veljemme ovat lisänneet perinteiseen Tooran lukukalenteriin kullekin viikkoluvulle sopivia Raamatun paikkoja Psalmeista, profeettojen kirjoista ja Uudesta testamentista niin, että saadaan koko Raamattu lukukalenteriin mukaan. Minua on  jo muutaman vuoden ajan siunannut se, että luen samoja Raamatun tekstejä monien ja monien uskon veljiemme kanssa ympäri maailmaa samaan aikaan.

Miksi luemme Jumalan Sanaa uudelleen ja uudelleen? Siksi, että Jumalan lapsina tarvitsemme sitä. Niin kuin ruumiimme tarvitsee fyysistä ravintoa, niin sielumme tarvitsee hengellistä ravintoa. Mooseksen seuraaja Joosua Nuunin poika sai suoraan Jumalalta selväksi, miksi on tärkeätä tuntea Jumalan Sanaa ja elää sen mukaisesti: “Älköön tämä lain kirja väistykö sinun suustasi, vaan mietiskele sitä päivin ja öin, että noudattaisit tarkasti kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut ja menestyt tielläsi.” (Joosuan 1:8). Siis, jotta onnistuisimme ja menestyisimme.

Jeesus, lihaksi tullut Jumalan Sana, hän on taivaasta tullut elämän leipä. “Jos joku syö tätä leipää, hän elää ikuisesti”, sanoi Jeesus itse. Siitä syystä haluamme lukea Raamattua uudelleen ja uudelleen.

Kenttien tilannekatsaukset, kiitosaiheet ja rukouspyynnöt:

Moldovan veljemme ovat huolissaan lokakuun alusta mahdollisesti tulevasta koronarajoituksesta, jonka mukaan osallistuminen seurakunnan kokouksiin edellyttää jonkinlaisenCovid-todistuksen esittämistä. Sain itsekin lukea siitä moldovalaisesta Point.md uudissivustolta. Säädös jättää monia kysymyksiä ja on epäselvää, miten tätä aletaan tulkitsemaan paikallisesti ja miten pystytään valvomaan määräysten noudattamista. Tilanne lisää ihmisiin epävarmuutta ja pelkoa, jota on ollut jo ennestään koko pitkittyneen pandemia-ajan. Rokotusta eivät kaikki ihmiset halua tai pysty ottamaan. He miettivätkin, miten heidän käy. Pääsevätkö enää seurakuntaan? Miten pastoreiden käy, jos ratsian sattuessa seurakunnan tilaisuuksissa löytyy joku “ilman papereita”? Veljemme pyytävät meitä ottamaan tämän itsellemme rukousaiheeksi.

Syksyn juhlat seurakunnissamme ovat onnistuneet hyvin. Rosh haShanan  juhlakokouksista olen jo kertonut edellisessä kirjeessäni. Sukkot-juhlakokoukset olivat myös siunattuja ja Pyhän Hengen   voideltuja. Kishinevin seurakunta sai Sukkot-juhlakokoukseensa runsaan määrän seurakuntalaisia. Sain välittää tervehdykseni ja suomalaisten terveisiä Zoomin kautta ja sain takaisinkin videotervehdyksen Hannele ja Hannu Suortille ja kaikille muurinvartijoille ja Patmoksen ystäville.

Monet rakkaat iäkkäät  sisaremme ja veljemme pyysivät meitä rukoilemaan heidän puolestaan. Yksin asuva Leokadia kävi silmäleikkauksessa ja hänen toipumisensa on hidasta. Emilia, aiemmin hyvin aktiivinen seurakuntalainen, on kärsinyt diabeteksesta jo kolmen vuoden ajan ja pyytää rukoilemaan puolestansa. Kun kotityöntekijät kävivät 90-vuotiaan Moishen kotona keskustelemassa ja rukoilemassa hänen puolestaan, kaikki läsnä olevat, mm. aiemmin paikallisessa juutalaisessa avustusjärjestössä työskennellyt Moishen tytär Greta kokivat hyvin siunatun hetken ja olivat liikuttuneita ja kiitollisia. Muistakaamme Moishea, kuten myös juuri vanhainkotiin muuttanutta Zojaa, rukouksissamme.

Benderin seurakunta jatkaa temppelin “vanhemman” puolen remonttia. Lisäksi seurakunnan viemäri liitetään yhdessä naapuritalon kanssa kortteliverkkoon. Työnmäärä on valtava ja siihen tarvitaan varoja. Seurakuntalaiset tekevät kaiken työn itse, pääasiallisesti työntekijämme Lenan ja miehensä Nikolai. Välillä saadaan avuksi veli Budulai Beltsistä. Rukoillaan, rakkaat ystävät, että Herra lähettäisi apuansa tähänkin asiaan.

Rybnitsan seurakunnassa kolme juutalaista tuli uskoon syksyn juhlien aikana. Tämä on suuri ilon ja kiitoksen aihe. Lisäksi kaksi uutta juutalaista tutustuivat Mishaan ja Irinaan ja alkoivat kiinnostua uskon asioista. Rukoillaan, että heidän kiinnostuksensa johdattaisi heitä elävään uskoon Jeesukseen. Rukoillaan myös Irinan terveyden puolesta. Hän on menossa tutkimuksiin.

Bukarestin Dorina-sisaremme kertoo vaikean pandemiatilanteen jatkuvan ja pyytää rukoilemaan, että ihmisillä ei olisi pelkoa ja epävarmuutta, vaan he saisivat luottamuksen Jumalaan ja etsisivät Jumalan tahtoa. Rukouspyyntö Konstantinin pelastumisen ja työpaikan löytämisen puolesta.

Moskovan Nonna-sisaremme kertoi Venäjän postin toimintavarmuuden olevan surkeaa. Tämän takia mm. Tiraspolin pastorimme Jurin kirjoittama syksyn juhlakirje ei saavuttanut kaikkia rakkaita Moskovan juutalaisiamme.  Nyt, kun valmisteilla on Mostik-lehti, jola on tarkoitus myös postittaa, on varmaankin syytä rukoilla Venäjän postin puolesta, että posti toimitettaisiin kaikille postituksen saajille.

Vielä Nonna sanoo, että syksyn pimeys ja synkeys vaikuttaa ihmisiin. Monet iäkkäät seurakuntalaiset kertovat, että on vaikeaa lähteä liikkeelle. Mutta ne ihmiset, jotka tulevat kokouksiin, kokevat ilon ja Pyhän Hengen kosketuksen. Ja syksyn juhlakokoukset seurakunnassa olivat siunattuja ja Pyhän Hengen läsnäolossa. Pastorit Leonid ja Sasha jakoivat Jumalan Sanaa ja musiikista vastasivat aina loistavat AlesjaAleksei ja Sasha.

Tubityö Moldovassa. Tubisairaalassa on taas, jo kolmannen kerran perustettu Covid-osasto, jossa on 150 potilasta. Rukoillaan, ystävät, Anatolin ja tubisairaalan henkilökunnan puolesta. Ja totta kai, muistakaamme Tyrnovon lapsiaa ja henkilökunta rukouksissamme. Rukoillaan kirurgisella osastolla olevan 6-vuotiaan Annan puolesta, jolla  on kasvain silmän näköhermossa. Annan äidillä on tuberkuloosi, eikä häntä sairautensa vuoksi päästetä tyttärensä luo. Toinen lapsi, joka nyt tarvitsee rukouksiamme, on 5-vuotias tubisairas Ilja-poika, joka on myös kärsinyt isänsä  kotiväkivallasta. Iljan äiti sairastaa myös tuberkuloosia.

Stipendiaatit Alena ja Mihaela kiittävät mahdollisuudesta aloittaa opiskelunsa. Alenalla oli viime viikolla  lievä flunssa, joka toivottavasti on jo ohi. Kiitos teille tukijoille, jotka annatte näille nuorille tämän elämänsä mahdollisuuden opiskelemiseen!

Toivotan kaikille teille, rakkaat muurinvartijat, siunausta syksyyn!

Andres Koskelainen