Idän diasporajuutalaistyön muurinvartijakirje 7.1.2021

”Olkoon rakkautenne vilpitöntä, vihatkaa pahaa ja pitäkää hyvästä kiinni. Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämisiä toisianne kohtaan. Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne.”
– Room. 12:9-10

Shalom uvrahah, rakkaat ystävät, rauhaa ja siunausta teille!

Vuosi 2021 on vasta alkanut, emmekä tiedä, mitä on tuleva. Uskovina kuitenkin katsomme eteenpäin ja kohtaamme luottavaisina tulevan. Analysoimme edellisen vuoden tekemisiämme ja teemme uusia suunnitelmia. Odotamme ja toivomme uuden vuoden tuovan jotain uutta ja parempaa. Lähetämme toisillemme tervehdyksiä ja toivotamme hyvää. Muistakaamme, että hyvyyden ja rakkauden sanoissa on valtavan rakentavaa voimaa! Jumala voi puhua kauttamme toisille ihmisille, ja lähellämme saattaa olla sellaisia ihmisiä, jotka tarvitsevat rohkaisun ja toivon sanaa elämäänsä.

Jumalan armosta olemme tässä. Täyttäköön Hänen rauhansa ja ilonsa meidät jokaisena päivänä, tulkoon uutta raikkautta elämäämme ja ihmissuhteisiimme, käyttäkäämme rohkeasti talenttimme toteuttamaan kutsumuksemme hyväksi hedelmäksi Jumalalle ja siunaukseksi lähimmäisille! Yhdessä olemme Patmos myös vuonna 2021!

Tilannekatsaukset sekä kiitos- ja rukouspyynnöt:

Moskova:

 • Paikallisesti Moskovan työtä johtava Nonna-sisaremme kaikista vuoden 2020 haasteista ja suruista huolimatta on kiitollinen Jumalalle ja teille, rakkaat muurinvartijat, että olette uskollisesti tukeneet heitä rukouksin ja taloudellisesti. Kiitosaihe on myös yhteisistä Zoom-kokouksista ja Hannelen toimittamasta Mostik-lehdestä, joka ei tosin saavuttanutkaan ihan kaikkia seurakuntalaisia Venäjän postin kehnon toiminnan takia.
 • Rosh haShana eli juutalaisen uuden vuodenjuhlan aikana taivaskutsun saaneen rakkaan pastori Boriksen venäjänkielisiä Raamatun opetusäänitteitä saa kuunnella nyt netissä. Tämäkin on Moskovan työntekijöittemme kiitosaihe.
 • Yli 65-vuotiaiden moskovalaisten vapaata liikkumista rajoitetaan yhä de-aktivoimalla heidän kaupunkikorttinsa, etteivät he saisi käyttää yleistä liikennettä ilmaiseksi. Näin seurakuntamme tilaisuuksia ei vieläkään pystytä aloittamaan. Vapaan liikkumisen rajoitus vaikeuttaa myös kotityötä. Yhteyttä ihmisiin pidetään puhelimitse.
 • Nonna-sisaremme pyytää meitä rukoilemaan erityisesti niiden juutalaisten puolesta, jotka ovat pandemian pelossa jääneet vaille yhteyttä muihin seurakuntalaisiin. Keskinäinen yhteys ja kohtaaminen ovat idän kulttuurissa ihmisille hyvin tärkeitä, ja niiden puuttuminen tuo yksinäisyyden tunteen.

Kishinev:

 • Pastori Jura on kiitollinen siitä, että Patmoksen diasporajuutalaistyö saa jatkua Moldovassa. Seurakunta kokoontuu turvaohjeita noudattaen. Monilla juutalaisilla hengellinen etsintä on korostunut pandemian aikana. Nonna-sisaremme tavoin pastori Jura jakaa huolensa ja rukouspyyntönsä sellaisista ihmisistä, joilla on hengellisiä tarpeita, mutta pandemian takia he ovat epävarmoja ja pelokkaita.
 • Kiitos rukouksistanne OJL -projektin etenemisen puolesta. Moldovassa joulua vietetään ortodoksisen kalenterin mukaan vasta meidän loppiaisemme aikaan ja joulupakettien jakamista jatketaan vielä.
 • Jatkakaamme esirukousta pastori Juran puolison Lidan leikkauksen jälkeisen toipumisen puolesta.
 • Pyydetään rukoilemaan sairastuneen Raisan parantumisen ja uskon vahvistumisen puolesta.
 • Rahelin koko perhe on sairastanut koronan ja ovat jo parantumaan päin ja kiittävät siitä, että heitä muistetaan ja heidän puolestaan rukoillaan.

Orgeev:

 • Työntekijämme Sylvia kiittää esirukouksista aikuisten lastensa puolesta. Jumala jatkaa työtä heidän sydämissään. Erityinen rukouspyyntö Englannissa asuvan Arturin puolesta, joka kärsii masennuksesta.
 • Pyydämme rukoilemaan Valentina ja Anja -nimisten sisarusten uskon vahvistumisen ja heidän lastensa puolesta. Anja kastettiin kaksi vuotta sitten. Valentinan terveys on heikko.
 • Sergei uskoo Jeesukseen, mutta hänellä on silti uskoon liittyviä kysymyksiä. Rukoillaan Sergeille selkeyttä ja ymmärrystä siitä kuka on Jeesus Messias.

Tubityö:

 • Tubityöntekijämme Anatolin työ on jatkunut täysitoimisesti koronarajoituksista huolimatta. Hän käy Kishinevin tubisairaalassa melkein päivittäin. Matkoja toiseen tubilaitokseen Tyrnovoon hän tekee kahdesti kuukaudessa, tarvittaessa enemmänkin. Joulukuun lopulla Tyrnovossa oli 151 lasta, Kishinevin tubisairaalassa 49. Lisäksi Anatolin kotityön piirissä on 60 perhettä. Patmoksen kummituella saimme järjestettyä jouluruokailun kaikille lapsille sekä Tyrnovossa että Kishinevin tubisairaalassa. Myös OJL -joulupaketteja on jaettu.
 • Kiitämme Anatolin ja tubilaitosten henkilökunnan kanssa teitä, rakkaat patmosystävät siitä, että teidän uskollinen tukenne ja rukouksenne auttavat monia köyhien perheiden lapsia Patmoksen Moldovan tubityön kautta.
 • Anatolin kiitosaihe on, että tubityön kautta lapset kuulevat Jeesuksesta ja tulevat uskoon. Vuoden 2020 aikana 61 lapsesta 17 on kastettu. Lasten uskoontulo tekee usein vaikutuksen heidän vanhempiinsakin.
 • Pyydämme rukoilemaan Tyrnovon laitoksen ja Kishinevin tubisairaalan henkilökunnan puolesta. Sairaalan lääkärit joutuvat työskentelemään myös Covid-osastolla. Heidän työtaakkaansa on hyvin raskas. Monet ovat itsekin sairastaneet koronan.
 • Svetlana 17 v., Mikaela 18 v., Sergei 8 v. ja Semjon 12 v. ovat vakavasti sairaita. Semjonilla on lisäksi kuulovamma. Pyydämme rukousta heidän puolestaan.

Beltsi:

 • Pastori Igor vaimonsa Ljudmilan kanssa kiittävät teitä, rakkaat rukoilijat, esirukouksistanne heidän sairautensa vaikeana aikana. Rukoustukenne oli aistittavissa. Kiitos Herralle Hänen armostansa!
 • Pyydämme rukoilemaan 90-vuotiaan Boriksen puolesta. Boris jäi suremaan vaimoansa, joka kuoli kaksi viikkoa sitten. Boriksen tytär ja lastenlapset asuvat Israelissa. Rukoillaan surun murtamalle Borikselle lohdutusta Jumalalta.

Rybnitsa:

 • Pyydämme erityisesti rukoilemaan koronaan sairastuneen Krenzellin perheen puolesta.
 • Olemme rukoilleet niin ikään koronan sairastaneen Levan perheen puolesta. Kiitos Herralle, kaikki ovat parantuneet, myös yli 90-vuotias äiti.
 • Pyydämme jatkamaan rukousta pitkään sairastaneen Annan puolesta. Tilannetta vaikeuttaa se, ettei hänen käyttämäänsä lääkettä ole tällä hetkellä saatavilla.

Benderi ja Dnestrovsk:

 • Kiitosaiheena saan kertoa, että Joulun Lapsi-paketit ovat saapuneet Transnistrian rajan ylitse ja tullattiin viikko sitten. Benderissa ja Dnestrovskissa OJL-lahjoja on jo jaettu lasten ja heidän vanhempiensa iloksi.
 • Jatkakaamme esirukousta Benderin kotityöntekijämme Galinan perheen puolesta. Galinan miehellä Romanilla on alkoholiongelma.
 • Rukoillaan kaikkien Benderissä sairastuneiden seurakuntalaisen puolesta, mm. Jekaterinan, jolla on tyrä selkärangassa, 90-v. Galinan, jolla selkärangan kipua ja myös Svetlanan puolesta.
 • Dnestrovskin sisaremme Kapa pyytää rukoilemaan koronaan sairastuneen tyttären Natashan puolesta, joka on sairaalahoidossa.

Tiraspol:

 • Jatkakaamme erityisesti rukousta koronan vakavia oirein sarastavien Olegin ja Zojan parantumisen puolesta. Oleg on ollut tehohoidossa. Yhteydenpito sairaalan teho-osastoon on vaikeaa. Kun kirjoitan tätä, Olegin tilasta ei ole tarkkaa tietoa. Zoja on sairaalahoidossa, hän hengittä happimaskin avulla.
 • Pastori Juralla itselläkin on, – toivottavasti vain – flunssan oireita. Rukoillaan ystävät Juralle varjelusta ja suojaa vakavalta sairastumiselta.
Pastori Juri Ailer ja Tiraspolin seurakuntalaiset kiittävät tuesta ja esirukouksesta.

Keski-Aasia:

 • Keski-Aasian pitkäaikainen työntekijämme Petja on muuttanut perheineen Venäjälle. Ystävät, jatkakaamme esirukousta sopivan työnjatkajan löytämiseksi.

Kiitos, ystävät, että muistatte esirukouksin kaikkia Patmoksen työntekijöitä sekä rakkaita Hannele ja Hannu Suorttia.

Siunauksin,

ANDRES KOSKELAINEN