Idän diasporajuutalaistyön muurinvartijakirje 9.12.2020

”Sitten koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu: ”Siionista on tuleva Pelastaja. Hän poistaa jumalattomuuden Jaakobista.” (Room. 11:26)

Shalom uvracha, rakkaat ystävät, rauhaa ja siunausta teille!

Elämme adventinaikaa – Jeesuksen syntymäjuhlan odotusta.

Juutalaiset lukevat tällä viikolla Raamatun kertomuksen Joosefista.

Joosefin ihmeellisessä tarinassa voimme löytää monia yhtymäkohtia ja viitteitä Jeesukseen. Veljet pitivät Joosefia ylpeilijänä ja vihasivat häntä. Myös Jeesusta fariseukset vihasivat ja pitivät jumalanpilkkaajana ja huijarina. Joosef myytiin rahalla ismaelilaisille, niin myös Jeesus kavallettiin rahaa vasten. Veljet luulevat Joosefin kuolleen, niin kansa luuli myös Jeesuksen kuolleen. Egyptiläiset huomasivat Joosefin viisauden, sillä Jumala oli Joosefin kanssa, ja nostivat hänet korkealle hallitsemaan maataan. Samalla tavalla maailman kristityt kansat uskossansa pitävät Jeesusta kuninkaanaan. Niin kuin Joosefista tuli faaraon ”oikea käsi”, niin Jeesus nousi taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella. Nämä yhtymäkohdat ovat jo toteutuneet.

Yksi asia, joka on toteutunut Joosefin kohdalla, Jeesuksen osalta vasta odottaa toteutumista. Kun Joosef paljastaa veljillensä, että hän on Joosef, veljet tunnistavat hänet ja tekevät parannuksen. Rakkaat veljet ja sisaret, tulee päivä, jolloin Jeesus vain yksinkertaisesti sanoo ”olen Jeesus” ja koko Israelin kansa tulee tuntemaan hänet ja polvistuu hänen edessänsä! Apostoli Paavali kirjoittaa, että ”koko Israel on pelastuva”. Niin kuin Joosef selittää veljillensä, että koko hänen raskas tiensä oli Jumalan suunnittelemana heidän parhaaksensa, niin Jumalalla on Jeesuksessa suunnitelmansa myös Israelin kansan pelastukseksi.

Tätä suunnitelmaa olette tekin rukouksillanne ja taloudellisesti siunaamassa, rakkaat muurinvartijat! Kiitos teille ja Herramme teitä runsaasti siunatkoon!

Ja muistammehan, että juutalaiset piian viettävät 8-päiväistä iloista ja valoisaa hanukka-juhlaa, joka alkaa jo torstai-iltana 10. joulukuuta. Meillä on Zoomissa kokous juuri perjantaina, joten saan etuoikeuden välittää juutalaisillemme teidän, rakkaat Muurinvartijat, siunaavat hanukka-terveisenne.

Kenttien tilannekatsaukset, kiitosaiheet ja rukouspyynnöt:

Tälläkin kertaa on paljon rukouspyyntöjä sairaiden puolesta. Ja nimenomaan covid-sairaiden puolesta. Tartunnan saaneita meillä on niin työntekijöiden kuin seurakuntalaistenkin joukossa. Kiitos Herralle rukousvastauksista, monet ovat jo parantuneet tai parantumassa. Ihmisillä kuitenkin on suuri huoli tulevasta ja usein jopa valtamedian lietsoma pelko. Sitten on niitäkin juutalaisia, jotka ovat olleet koko pandemian ajan eristäytyneitä kotonansa puhelin ainoana yhteysvälineenä. Tätä asiaa ja näitä ihmisiä Idän diasporajuutalaistyöntekijämme haluavat tuoda esille ja tärkeäksi rukousaiheeksi.

Suuren kiitoksen aiheena on se, että Moldovan OJL-rekka on lähtenyt kohti Kishinevia. Rukoillaan varjelusta matkaan ja jakeluun.

Moskova:

 • Kiitos, ystävät, kun jatkatte rukoilemista työntekijöidemme Olgan ja Galinan puolesta. Molemmat sisaret ovat pikkuhiljaa toipumassa syöpäleikkauksesta ja covidista.
 • Pyydän, ystävät, jatkamaan rukoilemista Herramme apua Pokrovkan Pikkuturva-temppelin dokumentteihin liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Pyydetään Herramme johdatusta myös siihen, että näinäkin vaikeina aikoina pystyisimme viemään siunauksemme maidemme pandemian takia suljetun rajan yli.

Kishinev:

 • Kiitos Herralle siitä, että kotityöntekijän Kostjan poika Daniil on jo terve ja pääsee jatkamaan opiskelua.
 • Kotityöntekijämme Jura on sairaalahoidossa covidin takia. Rukoillaan rakkaan veljemme parantumisen puolesta. Rukoillaan myös Jelenan puolesta, jolla on vakavat covidin oireet.
 • Anna-sisaremme asuu poikansa perheen kanssa samassa asunnossa. Kun poika jäi työttömäksi, koko perhe ajautui vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen. Perheen ainoana tulona on Anna-äidin eläke. Annan terveys on heikko, hän tarvitsee rukoustukeamme.
 • Rukouspyyntö Firan puolesta, joka on ollut koko pandemian ajan eristettynä kotiinsa. Yhteyttä häneen on pidetty puhelimitse. Rukoillaan, ystävät, että Jumala ottaisi Firalta pandemiapelon pois.

Benderi:

 • Kiitos teille, ystävät, rukouksista pastori Mihailin Yhdysvalloissa asuvan Ljudmila-tyttären puolesta. Ljudmila synnytti, vaikka etuajalla, terveen poikavauvan.
 • Rukoillaan kotityöntekijämme Galinan terveyden puolesta. Rukoillaan myös Raisan selkärankakipujen ja Jekaterinan selkä- ja jalkakipujen loppumisen puolesta.

Rybnitsa:

 • Sasha asuu äitinsä Rajan kanssa. He molemmat ovat liikuntarajoitteisia. Juutalaisjärjestö HESEDin työntekijä käy jossain määrin auttamassa heitä. Rukoillaan että Jumala vahvistaisi heitä henkisesti ja fyysisesti.
 • Työntekijämme Misha ja Irina pyytävät esirukousta seurakuntalaisista, jotka asuvat Rezinan Heitä on 9 seurakuntalaista. Kun Rezina on Moldovan puolella ja raja on kiinni, on mahdollista vain lyhyesti tavata ja keskustella rajapuomilla. Samalla annetaan ruokapaketti. Kiitos Herralle, että tämä on mahdollista ankarien koronarajoitusten keskellä.

Beltsi:

 • Koronaan sairastuneet pastori Igor ja puolisonsa Ljudmila ovat parantumaan päin. Kiitos rukouksista!

Orgeev:

 • Pyydämme rukoilemaan Ljevan ja Viktorin Molemmilla miehillä on syvän etsikkoajan vaihe. Rukoillaan että löytäisivät vastaukset kysymyksiinsä Jeesus Messiaan tuntemisen kautta. Rukoillaan myös viiden aikuisen sisaruksen puolesta, joiden äiti on kuollut, että he avaisivat sydämensä Jeesukselle.
 • Pyydämme jatkaa rukoilemista Ljudmilan puolesta, joka nyt on covidsairaalan teho-osastolla.

Tubisairaalatyö:

 • Kiitoksia, ystävät, rukouksistanne tubityöntekijämme Anatolin Anatoli on jo palanut työhön. Tubisairaalan koronatilanne on vaikea. Joka päivä tulee ainakin yksi uusi tartunnan saanut, tästä syystä sairaalaan on perustettu koronaosasto. Rukoillaan kaikkien Tyrnovon ja tubisairaalan lasten puolesta, että selviäisivät koronaviruksesta.
 • Rukoillaan 15-vuotiaan Gabrielan puolesta, joka Tyrnovossa tuli uskoon Jeesukseen. Kotiinsa palatessa Gabriela joutuu kärsimään nöyryytyksen ja jopa pahoinpitelyjä siitä, että on kertonut uskostansa. Erityisesti rukoillaan, ystävät, kaikkien niiden lasten puolesta, jotka ottivat Jeesuksen uskossa vastaan.
 • Svetlanan 17 v, jonka puolesta olemme rukoilleet, sairaus on vielä hyvin vakava, mutta hän kuitenkin jo pystyy nousemaan ja kävelemään. Svetlanaa hoitava lääkäri ihmettelee Svetlanan selvinneen tähänkin asti. Jatketaan, ystävät, rukoilemista Svetlanan puolesta.
 • Olemme rukoilleet aivohalvauskohtauksen saaneen tubisairaalan työntekijän Annan Anna pääsi sairaalasta kotiin, hänen vointinsa on hyvä. Anna kiittää kaikkia rukoilijoita rukouksista.

Bukarest:

 • Romanian työntekijämme rukoilevat ja toivovat koronatilanteen helpottuvan, jotta työtä voitaisi tehdä taas tutun tapaan normaalisti. Sapattikokouksessa käy vain rajattu määrä juutalaisia. Tulevien juhlapyhien edessä tehdään aktiivisesti kotityötä ruoka-apua jakaen.

Keski-Aasia:

 • Pyydän, rakkaat muurinvartijat, jatkamaan esirukousta Keski-Aasian juutalaistyömme jatkuvuuden puolesta. Jatkakaamme rukoilemista yhdessä, että Jumala lähettäisi Silkkitien työhömme jatkajan, kun Petja muuttaa perheensä kanssa pois Keski-Aasiasta.

Kiitos, ystävät, että kannatte Hannele ja Hannu Suorttia esirukouksissanne, kiitos myös rukouksistanne minun ja perheeni puolesta!

Shalom-terveisin,

ANDRES KOSKELAINEN