Idän diasporajuutalaistyön Muurinvartijat-kirje 28.6.2023

”Sillä näin sanoo Herra, Herra, Israelin Pyhä: Kääntymällä ja pysymällä levollisina te pelastutte, hiljainen luottamus on teidän voimanne.” (Jes. 30:15)

Shalom uvracha, rakkaat muurinvartijat, rauhaa ja siunausta teille!

Juhannus on mennyt Venäjän uutisia seuratessa. Seuraavat mietteet tulivat Jesajan kirjaa lukiessani.

Sotilasliitot ovat nykyään ajankohtaisempia kuin koskaan aiemmin. Noin kahdeksankymmentä vuotta kestäneen enemmän tai vähemmän rauhanomaisen rinnakkaiselon jälkeen sota on jälleen kerran rynnistänyt elämäämme. Sanoin enemmän tai vähemmän rauhanomaisen siksi, että olihan niitä sotilaskonflikteja pitkin vuosia eri puolilla maailmaa. Ne vain tapahtuivat maantieteellisesti kauempana kuin nyt. Suuria sotia ei voiteta yksin. Sotilasliittoja ja koalitioita muodostettiin 80, 100 ja 3000 vuotta sitten.

Kun Assyriasta pieneen Juudeaan kohdistunut sotilaallinen uhka kasvoi, sotilasliitto Egyptin kanssa vaikutti loogiselta ja ehkä ainoalta mahdolliselta vaihtoehdolta. Mutta juuri tähän melko ilmeiseen johtopäätökseen Jesaja kohdistaa ankaraa kritiikkiä luvussa 30. Hän sanoo: ”Minulta kysymättä he lähtevät kulkemaan Egyptiä kohti hakeutuakseen faraon turviin, etsiäkseen suojaa Egyptin varjosta. Häpeäksi koituu teille faraon turva, häväistykseksi suojan etsiminen Egyptin varjosta” (jakeet 2-3). Ja miten kävi?

Historiasta tiedämme, että Assyrian ja Egyptin väliset sodat päättyivät molempien osapuolten tappioon, kun seitsemännen vuosisadan lopulla uupuneet vastustajat kukisti uusi maailmanvalta, Babylon.

Mitä vaihtoehtoa Jesaja ehdottaa sotilasliitolle Egyptin kanssa?  Hän kehottaa ”kuulla Herran opetusta” (jae 9) sekä ”kääntymään ja pysymään levollisina” (jae 15).

Mitä johtopäätöksiä me kristityt voimme tehdä Jesajan sanoista? Vaikeina sota-aikoina emme saa luottaa pelkästään sotilaalliseen voimaan ja sotilasliittoihin. Tällaisina aikoina meidän pitäisi edelleen ”kuulla Herran opetusta” (erään käännöksen mukaan ”kuunnella Tooraa”), eli tutkia Raamattua ja katsoa, mitkä Herran käskyt koskevat meitä ja miten meidän pitäisi noudattaa niitä. Luottamus Herraan on meidän voimamme.

Rukousaiheita

Rukoillaan Moskovan messiaanisen seurakuntamme asioiden puolesta. Rukoillaan Nonna-sisarellemme sekä kaikille työntekijöillemme ja seurakuntalaisillemme siunausta, varjellusta ja voimia. Nonna sanoi juhannuspäivän Venäjän tapahtumien olleen pelottavia. Kommunikoinnissa sinne täytyy olla varovainen ja kekseliäs puheluiden salakuuntelun varalta.

Rukoillaan Ribnitsan Mishan ja Irinan pojan puolesta, joka asuu Moskovassa. Hänellä on vaikeuksia yrityksensä asioiden hoitamisessa yhteistyökumppanin epärehellisyyden takia.

Rukoillaan Kishinevin Lidian puolesta. Lidia on miltei kokonaan sokeutunut ja hänellä on vaikeat kotiolosuhteet.

Orgejevin Silvia pyytää rukoilemaan Mihailin ja Betjan puolesta, että he avaisivat sydämensä Jeesukselle sekä tällä hetkellä työttömän Oksanan puolesta, että löytäisi työpaikan.

Lisäksi rukoillaan messiaanisten seurakuntiemme seuraavien rukousaiheiden puolesta:

– Lasten kesäleirit

– Työntekijöiden kesälomat

– Kotityön piirissa olevat ihmiset kesän aikana

– Tubisairaalan ja Tyrnovon lapset

Heinäkuussa jään kesälomalle, niin myös Muurinvartijat -kirje. Kesälomankin aikana kyllä palvelemassa Herraa, voiko olla muuten?

Rukouksissa teidän puolestanne, rakkaat muurinvartijat!

ANDRES KOSKELAINEN