Idän diasporajuutalaistyön Muurinvartijat -kirje 29.12.2021

“Hän virvoittaa minun sieluni. Hän johdattaa minua vanhurskauden teillä nimensä tähden” – Psalmi 23:3

Shalom uvracha, rakkaat Muurinvartijat, rauhaa ja siunausta teille, Ystävät!

Kun yritän arvioida tätä vuotta 2021 ja mietin mitä kaikkea on tähän vuoteen mahtunut, niin mielestäni koko tuo Psalmi 23 sopisi kuvamaan kiitollisuuttani Jumalalle. Yksi asia jotenkin nousee mielessäni ja sitä haluaisin korostaa: se on hengellinen yhteytemme, jota koin olevan keskenämme, rakkaat sisaret ja veljet. Saimme kokea yhteisen rukouksen yhdistävän voimamme ja sitä kautta Jumalamme siunauksen ja johdatuksen. Haluan kiittää teitä kaikesta tuestanne ja palautteistanne, kiitos yhteydenotoistanne ja kommenteistanne somessa. Toivoisin, että voisimme yhdessä kanssanne kiittää Herraamme tästä vuodesta, ja siitä, että Hän on ollut Paimenemme ja on pitänyt meistä huolta, Hän on virvoittanut ja johdattanut meitä.

Ja näin saman Psalmin tekstin teemalla, luottaen Jumalaamme, menemme eteenpäin vuoteen 2022. Jos Herra suo, aiomme Patmoksen kenttäjohtaja Leena Metsämäen kanssa lähteä vierailulle Moldovaan tammikuun toisella viikolla. Meille näyttää avautuvan mahdollisuus tavata Kishinevissa kaikki Idän juutalaistyömme työntekijät. Moldovan ja Transnistrian veljemme ja sisaremme lisäksi Kishineviin matkustavat mm. Moskovan Nonna ja Romanian Dorina ja Dimitriu. Kiitos, että muistatte meitä matkallamme rukouksin. Edellinen vierailuni Moldovaan oli vuonna 2020 maaliskuussa, joten veljemme ovat odottaneet ja rukoilleet tämän puolesta jo pitkään.

Toteutamme humanitaarisen talvikeräyksen 3.1-14.1.2022, jossa keräämme humanitaarista apua Romaniaan sekä Moldovan juutalaisille ja tubilaitosten lapsille ja nuorille. Lue lisää infoa Patmoksen nettisivuilla www.patmos.fi  Kiitos rakkaat ystävät, kun rukoilette tämän keräyksen ja avun perille toimituksen puolesta.

Kenttien tilannekatsaukset, kiitosaiheet ja rukouspyynnöt:

Niitä samoja ajatuksia ja kiitoksia kuuluu Idän juutalaistyömme kentiltäkin, vaikka tämäkin vuosi on ollut juutalaisillemme vaikea. On ollut sairautta, taloudellista epävarmuutta, läheisten menettämistä. Mutta kaiken tämän keskellä tuntui, kuinka Herramme pitää huolta omistaan. Monesti veljemme ovat korostaneet, kuinka voimallisesti tuntui keskinäinen hengellinen yhteytemme.  Juutalaiset veljemme kokivat hyvin tärkeäksi sen tietoisuuden, etteivät he ole yksin, vaan heillä on Suomessa rukoilevat ja rakastavat sisaret ja veljet. Erityisen siunaavaksi on koettu yhteinen rukouksemme Suomi rukoilee -radio-ohjelmassa kuukauden viimeisenä perjantaina klo 12-13. Kuluneen vuoden aikana saimme järjestettyä Zoom-kokouksia ja videosiltoja Moldovaan, jossa saimme tuoda tervehdyksemme Patmokselta, jakaa Jumalan Sanaa ja rukoilla yhdessä.

Kuluneen vuoden aikana seurakunnissamme on alettu pitämään raamattutunteja sapattitilaisuuksien lisäksi. Moldovan vastuutyöntekijämme pastori Jura on monesti kertonut sekä juutalaisten kiinnostuksen Jumalan Sanaan että heidän halukkuutensa olla yhteydessä seurakuntaan lisääntyneen. Meidän tulee rukoilla Herralta viisautta ja johdatusta osata tulla vastaan ihmisten hengelliseen etsintään.

Välitän tässä juutalaistemme puolesta sydämellisen kiitoksen Herrallemme ja myös teille, rakkaat ystävät, että saimme Patmoksella muistaa veljiämme ja sisariamme joulujuhlien aikana pienin lahjoin sekä vastata juutalaistemme pyyntöön ja lähettää Idän messiaanisille seurakunnillemme lahjoituksen talviapuna heidän lämmityskustannuksiinsa.

Kishinevin seurakunnasta tuli useita rukouspyyntöjä. Pyydämme muistamaan rukouksin 71-vuotiasta yksin asuvaa Jakobia, jolla on korkea verenpaine, diabetes ja maksasairauksia. Sofian Israelissa asuva tytär tuli vierailulle äitinsä luokse. Vierailun aikana Sofian terveydentila muuttui yllättäen huonommaksi eikä tytär pääse lähtemään kotiinsa Israeliin. Koko perheelle tämä tilanne on hyvin stressaava. Rukoillaan Jurin puolesta, joka kahden vuoden pituisen tauon jälkeen alkoi käydä seurakunnan tilaisuuksissa ja tarvitsee hengellistä tukea, sekä Jurin ystävän Aleksanderin puolesta. Rukoillaan heille halua muuttaa Israeliin. Pyydän rukoilemaan myös tällä hetkellä syvästä masennuksesta kärsivän Boriksen ja hänen poikansa Iljan puolesta.

Orgejevin työntekijämme Silvia on flunssassa ja tarvitsee rukoustamme. Rukoillaan voimia 92-vuotiaalle Evalle ja 70-vuotialle Praskovjalle, jonka asunnolla oli tulipalo. Olemme rukoilleet 72-vuotiaan Marian puolesta, joka kävi silmäleikkauksessa. Maria kiittää meitä rukouksistamme ja Jumalaa siitä, että leikkaus onnistui hyvin.

Moskovan juutalaiset kokoontuivat 24.12. sapattikokoukseen.

Moskovan Nonna lähetti ääniviestin, jossa oli joulutervehdyksen lisäksi kiitos muistamisesta rukouksin ja kaikesta tukemisesta. ”Olemme kiitollisia Jumalalle siitä, että vaikka elämme vaikeaa korona-aikaa ja meiltä ikäihmisiltä on evätty bussiliikenteen etuuksia, hinnat nousevat ja on kylmä talvi eikä teiden talvikunnossapitoa, kaikesta huolimatta ihmiset tulevat reilun kahden tunnin pituisen matkan takaa Pokrovkalle keskiviikkoisin raamattutunnille ja perjantaisin sapattikokoukseen iloisina ja hengellisesti janoisina. Viikoittainen kävijämäärä on noin 60 seurakuntalaista, mikä on paljon enemmän, kuin oli silloin pandemian alkuvaiheessa,” kertoo Nonna ääniviestissään. Hän pyytää rukoilemaan Annan ja Galinan puolesta. Molemmat sisaret ovat saaneet sääriluun murtuman kaatuessaan huonosti huolletulla liukkaalla kävelytiellä. Pokrovkan dokumentointiprojekti on vieläkin vailla ratkaisua ja on meillä edelleen jatkuvana rukousaiheena.

Tyrnovon tubilapset ja -nuoret Moldovassa saivat joulun juhla-aterian, kiitos Patmos-kummit!

Tubityöntekijämme Anatoli on järjestänyt tubilapsille jouluruokailun. Kiitos teille, rakkaat ystävät ja kummit, joiden tuella tänäkin vuonna joulun juhla-ateria oli mahdollinen. Tämä joululounas teki tubilapsille joulusta täydellisen juhlan. Anatoli tuo rukouspyynnön 18-vuotiaan Dianan puolesta. Diana on parhaillaan tubisairaalassa pienen tubia sairastavan lapsensa kanssa. Molemmat ovat kokeneet kotiväkivallan nuoren naisen miehen ja lasten isän puolelta. Diana kuuntelee ja ottaa vastaan Jumalan Sanaa Anatolin raamattutunneilla.

Näin, ystävät, muutama päivä ennen vuodenvaihdetta haluan toivottaa teille oikein

Hyvää Uutta Vuotta 2022!

Saamme levollisin mielin jatkaa tästä yhdessä eteenpäin toinen toisiamme siunaten ja luottaen siihen, että Herramme tulee virvoittamaan ja johdattamaan meitä vanhurskauden teillä pyhän nimensä tähden.

Kristuksessa teidän,

ANDRES KOSKELAINEN