Idän diasporajuutalaistyön muurinvartijakirje 9.9.2020

”Hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Aamen.” Ef. 3:20.

Shalom, rakkaat ystävät, rauhaa teille!

Edellisestä muurinvartijakirjeestäni on kulunut viikko. Tämä viikko on ollut täynnä huolia ja rukousta sairaiden työntekijöidemme puolesta. Kun tuo edellinen muurinvartijakirjeeni oli juuri ehtinyt nettiin ja postiin, Transnistriasta tuli surullinen viesti Rybnitsan Misha-pastorimme joutumisesta sairaalaan äkillisen sairauskohtauksen takia ja hätähuuto rukoilla hänen puolestaan.

Pirkko Säilä välitti tämän rukouspyynnön Patmoksen aamuradioon. Kiitos teille, ystävät, jotka kuulitte pyynnön ja aloitte rukoilla Mishan puolesta. Herramme kuulee rukouksemme. Tuo päivä oli Transnistriassa juhlapäivä, eikä sairaalassa ollut töissä kuin päivystävä lääkäri. Vasta seuraavana päivänä Mishalle tehtiin vaikea yli 4 tuntia kestänyt leikkaus, jonka jälkeen alkoi taistelu eloonjäämisestä teho-osastolla. Lääkärit sanoivat tehneensä kaiken voitavansa, ja että tästä eteenpäin potilas olisi Jumalan käsissä.  Rukouspyyntöjä välitettiin eri puolille niin paljon kuin oli mahdollista. Kaikki omat messiaaniset seurakuntamme rukoilivat.

Tiistaina 8. syyskuuta Mishan tilan todettiin kohentuneen sen verran, että hänet voitiin siirtää tavalliselle osastolle. Lääkärien hänelle määräämien lääkkeiden löytymisessä ja Rybnitsaan saamisessa on omat isot ongelmansa. Tämä rukousaiheeksi.

Ystävät, rukoillaan Mishan parantumisen puolesta. Myös hänen Irina-puolisonsa tarvitsee kovasti rukousapuamme, hänelle tilanne on ymmärrettävästi erityisen raskas. Tiistaista lähtien Irina on ollut kaiken aikaa miehensä vierellä sairaalassa auttamassa hoidossa.

Tilannekatsaukset ja kiitos- ja rukousaiheet:

Kishinev:

 • Rukoillaan Valeri-veljemme parantumisen puolesta, hän on myös hoidossa sairaalassa. Valeri on aivan hiljattain tullut uskoon Jeesukseen.
 • Minodora tarvitsee Jumalan apua ja johdatusta asumisasioihinsa liittyvien dokumenttiasioiden järjestymiseksi.

Orgeev:

 • Rukouspyyntö Nadezdan puolesta, jonka kanssa on paljon keskusteltu uskonasioista. Nadezdan elämässä on useita asioita, joista hän omien sanojensa mukaan haluaisi päästä eroon, mutta tarvitsee siihen voimia Jumalalta.
 • 80-vuotiaalla seurakuntaamme kuuluvalla Jelenalla on todettu syöpä. Rukoillaan rakkaan Jelenamme puolesta.
 • Esirukousta pyydetään myös Venäjällä asuvan kahden lapsen äidin Jelenan puolesta, että hänen uskonsa Jeesus Messiaaseen vahvistuisi.

Benderi:

 • Kiitos Herralle, että messiaanisen seurakuntamme lasten ja varhaisnuorten sapattikoulu on jälleen päässyt pitkän ja lapsille vaikeasti ymmärrettävän tauon jälkeen aloittamaan toimintansa. Kiitos myös siitä, että seurakuntalaisilla on kova halu ja into käydä seurakunnan tilaisuuksissa kaupungissa vallitsevasta vaikeasta koronatilanteesta huolimatta. Siitäkin kiitämme, että Olga-sisaremme sai synnyttää terveen toisen lapsensa.
 • Alla pyytää rukoilemaan aikuisen lastenlapsensa maastamuutto-ongelmille ratkaisua.
 • Svetlanalle ja hänen tyttärelleen Tatjanalle pyydetään rukoilemaan uskoontulon armoa. Nämä Jumalaa etsivät ihmiset ovat kohdanneet elämässään paljon erilaisia ongelmia.
 • Tatjana, Lev ja Svetlana sairastuivat angiinaan. Pyydämme rukoilemaan heille parantumista.

Moskova:

 • Moskovan messiaanisen seurakunnan pastori Boris on sairastunut koronaan. Hän on ollut jo muutaman päivän korkeassa kuumeessa. Boriksen puoliso ja aikuinen tytär ovat myös saaneet tartunnan. Rukoillaan koko perheen puolesta.
 • Pidetään edelleen rukouksissamme Pakrovkan temppeliin liittyviä dokumentti-asioita ja muitakin seurakunnan toiminnan kannalta tärkeitä asioita.

Tubityö:

 • Tubisairaalan apulaislääkäri Vasili on saanut koronatartunnan. Rukoillaan Vasilin ja kaikkien muiden tubisairaaloissa työskentelevien parantumisen puolesta, näitä sairaana olevia on tällä hetkellä kymmenkunta.

Kiitos, ystävät, myös esirukouksistanne minun ja perheeni puolesta! Arvostan sitä tosi paljon.

Rakkain terveisin,

ANDRES