Idän diasporajuutalaistyön muurinvartijakirje 19.8.2020

 ”Rukoilen, että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mitä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä.” Ef. 3:17-19.

Shalom uvrahach, rakkaat ystävät, rauhaa ja siunausta!

On ilo kertoa teille terveisiä viime viikon Idän diasporajuutalaistyön Zoom-sapattikokouksesta, johon työmme 21 työntekijää kokoontuivat yhteen Zoomin välityksellä. Benderin messiaanisen seurakunnan musiikkiryhmä johdatti meidät ylistykseen. Kishinevin messiaanisen seurakunnan pastorin Juran ja Bukarestin messiaanisen seurakunnan pastorin Dumitrun johdolla kävimme rukoukseen. Tiraspolin ”Taivaallinen Jerusalem” messiaanisen seurakunnan pastori Juri jakoi Jumalan Sanaa Roomalaiskirjeen neljännestä luvusta Abrahamista ja hänen uskostaan.

Aivan niin kuin Abraham, myös me joudumme tekemään elämässämme valintoja. Luotammeko silloin omaan kokemukseemme ja järkeemme, vai lähdemmekö rohkeasti ihmiselle mahdottomaan, jos Jumala meitä siihen kutsuu?

Pastori Jura luki ennen rukousta otsikossa olevan tekstin Efesolaiskirjeestä ja korosti, että meidän täytyy ”juurtua” ja ”perustua” Avinu Malkeinun, Taivaan Isän, rakkauteen, joka karkottaa sydämistämme tämän korona-ajan pelon ja epävarmuuden. Tämä on tärkeää, sillä meillä on vastuu ei vain itsestämme, vaan myös seurakuntalaistemme rohkaisemisesta.

Tätä Jumalan Sanan rohkaisua tarvitsee kukin meistä. Pastori Jura osallistui tähän videotilaisuuteen kotoaan, sillä hän oli parhaillaan kotikaranteenissa odottamassa koronatestinsä tuloksia. Seuraavana päivänä tulokset tulivat ja ne olivat positiivisia.

Ylistimme Herraamme ja rukoilimme kaikkien työtekijöidemme perheineen, juutalaistemme, seurakuntiemme, kaikkien patmoslaisten ja esirukoilijoiden, maidemme ja Israelin puolesta.

Kiitos teille, rakkaat ystävät, että kannatte tätä työtä rukouksissanne ja tuette taloudellisesti.

Tilannekatsaukset ja kiitos- ja rukousaiheet:

Tubityö:

 • Tubisairaalan keittiössä työskentelevä työntekijä sekä yksi sairaanhoitajista ovat sairastuneet koronaan aikaisemmin koronatartunnan saaneen lastenosaston ylilääkärin Larisan lisäksi. Tubisairaala on nyt karanteenissa, ketään ei päästetä vierailulle.
 • Muutenkin puutteessa elämään joutuvat tubilasten perheet kärsivät nyt koronaepidemian aikana erityistä hätää. Useampi perhe on ottanut työntekijäämme Anatoliin yhteyttä ja pyytänyt välittämään avunpyyntönsä Patmokselle. Kouluvuosi alkaa pian, eikä perheillä ole varaa varustaa lapsiaan kouluun, kaikilla raha ei riitä edes ruokaan. Ystävät, rukous – ja taloudellista apua tarvitaan Moldovassa kipeästi!
 • Rukouspyyntö 15-vuotiaan Sylvian ja hänen äitinsä puolesta, jolla on vaikean asteen tuberkuloosi.

Bukarest:

 • ”Sapattikokouksiin tulee 15-16 seurakuntalaista. Teemme kotityötä, rukoilemme Israelin ja Romanian puolesta ja rukoilemme kaikkien Patmoksen työntekijöiden puolesta”, kertoi veli Dumitru viime perjantain Zoomin sapattikokoontumisessamme.

Kishinev:

 • Moldovan työmme kenttävastaavalla pastori Juralla on todettu koronatartunta, kuten jo aiemmin kerroin. Jura kertoo voivansa olosuhteisiin nähden kuitenkin suhteellisen hyvin. Lämmönnousua ei enää ole. Jura on kotonaan perhelääkärinsä valvomana.  Rukoillaan, ystävät, Juran parantumisen puolesta ja Herramme varjelusta virukselta Juran perheelle ja kaikille muille työntekijöillemme.
 • Rukouspyyntö Parkinsonin tautia potevan Tamara Mihailovnan puolesta.
 • Ja vielä yksi tärkeä rukouspyyntö: Kishinevin synagogaan on saapunut Virosta uusi rabbi Shimshon. Jura-pastori on tutustunut häneen, he kävivät hyvän keskustelun puhelimitse. Rukoilkaa, ystävät, että Jumala Jeesuksessa tekisi työtä rabbin sydämessä.

Beltsi:

 • “Suurin osa Beltsin seurakuntalaisiamme ovat iältään 63+ riskiryhmään kuuluvia ihmisiä. He eivät saa osallistua sapattikokouksiimme. Lisäksi on sellaisia, jotka koronan pelossa eivät tule ulos kodeistaan. Pyydän suomalaisia ystäviä jatkamaan esirukousta Moldovan tilanteen puolesta”, pyytää pastori Igor.
 • Pyydämme edelleen rukoilemaan lonkkamurtumasta kärsivän Nataljan puolesta. Nataljan tilanne on hyvin vaikea, siitäkin huolimatta, että hän on kotona ja paikallinen lähihoitaja käy hänen luonaan.

Orgeev:

 • Kiitos, ystävät, rukouksistanne Nataljan ja miehensä Maksimin puolesta. Herra auttoi, Natalja synnytti terveen tyttövauvan. Pyydämme jatkamaan esirukousta tämän perheen puolesta, että Natalja ja Maksim saisivat kasvaa ja vahvistua uskossaan Jeesukseen.
 • Pyydämme rukoilemaan Galinan ja hänen tyttärensä Nataljan puolesta. Galinalla on syöpä, hän joutuu leikkaukseen. Galina ja Natalja rukoilevat ja käyvät messiaanisen seurakuntamme tilaisuuksissa.
 • 14-vuotiaalla Vladimirilla on vaikea suhde isäpuolensa kanssa. Tämä puutteessa elävä perhe tarvitsee tukea. Työntekijämme kävivät keskusteluja ja rukoilivat heidän kanssaan ja pyytävät meiltä rukousapua tälle perheelle, että Jumala antaisi heille elävän uskon lahjan.
 • Samanlainen rukouspyyntö on Ljudmilan ja hänen miehensä Nikolain puolesta, että epäilyksien tilalle heidän sydämiinsä tulisi elävä usko.
 • Orgeevin työntekijämme Silvia on huolissaan ja pyytää rukoilemaan Venäjällä asuvan ja usein sairastavan poikansa puolesta, että hän muuttaisi elämäntapojaan ja kääntyisi kokonaisvaltaisesti Jumalan puoleen.

Benderi:

 • Benderin messiaaninen seurakunta jatkaa “kahden sapattikokouksen taktiikalla”, kummassakin tilaisuudessa käy noin 20 juutalaista. Seurakunnan pastori Mihail pitää saarnansa Zoom-ohjelman välityksellä Kaushanyn
 • syyskuuta alkaa koululaisilla uusi kouluvuosi, jolloin myös seurakunnassa on tarkoitus aloittaa sapattikoulu kouluikäisille lapsille. Rukoillaan, ystävät, tämän tärkeän asian puolesta.
 • Pyydämme rukoilemaan Rivan puolesta. Rivalla on korkea verenpaine, sydäntauti ja jalkasärkyjä.

Rybnitsa:

 • Pyydämme sulkemaan rukouksiinne Rybnitsan työntekijämme Mihailin, jonka reuma on jälleen pahassa vaiheessa. Tavallisesti Mihail käy Kishinevissa puolen vuoden välein hoitamassa reumaansa, mutta tänä vuonna pitkittyneen koronapandemian takia matkustaminen Transnistriasta Moldovaan ei ole ollut mahdollista.
 • Toinen rukouspyyntö on Allan parantumisen puolesta. Alla on tällä hetkellä sairaalahoidossa korkean verenpaineen ja sydänsairautensa takia.

Moskova:

 • Moskovassa on suunnitteilla 21. elokuuta aloittaa sapattikokoontumiset Pakrovkan ”Pikkuturvan” temppelissä. Rukoillaan, että Herramme varjelisi, auttaisi ja johdattaisi kaikissa kysymyksissä.

Kiitos, ystävät, myös esirukouksistanne minun ja perheeni puolesta! teidän rukouksenne kantavat ja kannustavat! Yhdessä olemme Patmos!

Rakkain terveisin,

Andres