Idän diasporajuutalaistyön muurinvartijakirje 27.10.2020

”Katso, minä olen Herra, kaikkien luotujen Jumala! Onko minulle mikään mahdotonta?”  –  Jeremia 32:27

Shalom, rakkaat ystävät, rauhaa teille!

Kun taas kerran siirsimme kellomme talviaikaan, illat pitenivät ja pimenivät. Moni ei pidä tästä pimeästä vuodenajasta. Me voimme kuitenkin iloita siitä, että Jumalamme on aina kanssamme, aina läsnä. Hän on Taivaallinen Isämme. Hän on tietoinen meidän asioistamme, meidän suruistamme ja iloistamme. Kun avaamme sydämemme Hänelle ja pyydämme Häneltä apua, Hän kuulee meitä. Jumala valaisee sanallansa pimeyden, Hänen sanansa on valo elämämme  poluilla. Mikään ei ole mahdotonta Hänelle!

Tavastani poiketen,  haluan tällä kertaa aloittaa kirjeeni esittämällä tärkeän rukouspyynnön Keski-Aasian työmme tilanteesta.

Ankarat karanteenirajoitukset ovat vaikeuttaneet ennestäänkin haastavaa työtä. Mitään kokoontumisia ei sallita. Kotikäyntejä on voitu tehdä aikaisempaa vähemmän, ja silloinkin vain pimeiden iltojen aikana erityistä varovaisuutta noudattaen. Puhelin on ainoa mahdollisuus työntekijällemme pitää yhteyttä juutalaisiin.

Viimeisen maaseudulle suuntautuneen työmatkansa aikana työntekijämme Petja joutui karanteeniin vierailtuaan perheen luona, jossa oli koronatartunta. Petjan koronatestitulos oli onneksi negatiivinen. Petja-veljellämme on muitakin terveyshuolia alhaisen hemoglobiiniarvon takia. Lisäksi hänen on mietittävä perheen lapsille opiskeluvaihtoehtoja, joita Keski-Aasiasta ei löydy. Pyydän, ystävät, erityisesti rukoilemaan Petjalle perheineen Herramme johdatusta, viisautta ja armoa raskaiden valintojensa edessä. Pyydän esirukousta koko Keski-Aasian 20 vuotta kestäneen erittäin haastavan juutalaistyön jatkuvuuden puolesta, että Jumala lähettäisi Silkkitien työhömme jatkajan mikäli Petja muuttaa perheensä kanssa pois Keski-Aasiasta.

Muiden kenttien tilannekatsaukset, kiitosaiheet ja rukouspyynnöt 

Kishinev:

 • Työntekijämme Sergei, jonka puolestaan rukoiltiin, on parantunut ja palannut työhön. Tämä on kiitosaihe Herrallemme.
 • Avraam on eläkkeellä oleva entinen neuvostoaikainen virkailija. Kotityöntekijämme ovat jo vuosien ajan käyneet hänen luonaan keskustelemassa uskonasioista. Ateistinen menneisyys kuitenkin estää Avraamia ymmärtämään Jumalan rakkauden ja miksi hän tarvitsee pelastusta. Rukoillaan että Jumala pehmentäisi Avraamin sydämen, että Jeesus Messiaan valo valaisisi hänen sielunsa.
 • Pyydämme rukoilemaan Jelena-sisaremme terveyden puolesta. Elena on kauan aikaa ollut sairaana ja hänet täytyy leikata, mutta koronatilanteen vuoksi leikkaukseen pääseminen ei ole varmaa.
 • Pyydämme rukoilemaan Svetlanan ja hänen sairaan tyttärensä uskon vahvistuksen puolesta.

Benderi:

 • Benderin kotityöntekijämme Galina pyytää jatkamaan esirukousta hänen miehensä uskoontulon puolesta.
 • Pyydämme rukoilemaan Fainan ja Idan terveyden puolesta.

Orgeev:

 • 76-vuotiaalla Jelenalla on verisyöpä. Olemme esittäneet esirukouspyyntöjä hänen puolestansa. Jelena on hyvin kiitollinen suomalaisille rukoilijoille. Jelena pyysi kertomaan suomalaisille, että silloin kun hänen vointinsa on parempi, hän tietää, että Suomessa on rukoiltu hänen puolestansa.
 • Orgejevista kotoisin oleva Irina on synnyttänyt lapsen Englannissa ja kiittää Jumalaa ja kaikkia rukoilijoita esirukouksesta.
 • Vladimir on aktiivisimpia Orgeevin seurakunnassa kävijöitä. Nyt hän on sairaalahoidossa sydänvaivojensa ja korkean verenpaineensa takia. Pyydämme rukoilemaan Vladimirin terveyden puolesta. 

Moskova:

 • Koronavirus on yhä leviämässä Moskovassa. Melkein päivittäin tulee uusia ”ennätyksiä” niin tartunta- kuin kuolleisuusluvuissakin. Vapaata liikkumista kaupungissa on rajoitettu siten, että yli 65-vuotiaiden moskovalaisten bussikortit on jäädytetty viranomaisten toimesta. Työntekijät päättivät väliaikaisesti keskeyttää kokoontumiset ja pitävät  seurakuntalaisiin yhteyttä puhelimitse.
 • Työntekijämme Galina haluttiin kirjoittaa sairaalahoidosta kotihoitoon vedoten sairaalakapasiteetin vajavuuteen. Keskiviikon kokeiden tulokset ovat kuitenkin edelleen niin huonoja, että Galina sai jäädä toistaiseksi sairaalaan. Pyydän, ystävät, jatkamaan rukousta Galinan puolesta, että Herramme parantaisi hänet Jeesuksen nimessä.
 • Toimistotyöntekijämme Olga menee syöpäleikkaukseen kuluvan viikon aikana. Jätetään, ystävät, rakas Olgamme Jumalan armollisiin käsiin ja rukoillaan, että leikkaus onnistuu ja Olga paranee Jeesuksen nimessä.
 • Koronapandemia sotkee ennestäänkin hyvin byrokraattista virastosysteemiä. Tämän johdosta tulee enemmän toimistotyötä ja käyntejä eri virastoissa. Rukoillaan Moskovan työtä paikallisesti johtavalle Nonna-sisarellemme jaksamista ja viisautta näidenkin asioiden hoitamisessa. 

Tubisairaalatyö:

 • Pyydämme erityisesti rukoilemaan 17-vuotiaan vakavasti sairaan Svetlanan puolesta. Svetlana sairastaa tuberkuloosia. Lisäksi hänellä on suolistoinfektio ja munuaisongelma. Lääkäreiden mielestä tytön mahdollisuudet selviytyä ovat rajalliset.

Rakkain terveisin,

Andres