Rami Fellemon: JEO-työn rukousaiheet 11.2.2022

Rakkaat Muurinvartijat!

Kiitos kaikista rukouksistanne, jotka auttavat meitä jaksamaan ja tekemään enemmän. Tässä ovat tämänkertaiset rukousaiheemme.

  • Rukoilettehan Rami Fellemonin ja hänen perheensä puolesta. Rukoilemme erityistä siunausta, kun he kukin palvelevat Herraa omalla paikallaan ja vaikutuspiirissään. Rukoilettehan viisautta ja voimaa Herralta.
  • Rukoillaan kaikkien niiden puolesta, jotka tukevat palvelutyötämme rakkauden lahjoin Patmoksen kautta. Kiitämme Jumalaa siitä, että saamme tehdä yhteistyötä Jeesuksen kunniaksi.
  • Rukoillaan Connect Kids -palvelutyömme kokoontumisten puolesta tällä viikolla. Rukoilemme vasta mukaan tulleiden lasten puolesta, jotka nyt oppivat tuntemaan Jeesusta. Rukoillaan lasten vanhempien puolesta, että he tulisivat rohkaistuiksi, kun he näkevät lastensa vaeltavan uskossa.
  • Habakuk 1:5 ”Katsokaa kansojen joukkoon, katselkaa ja kauhistukaa, sillä minä teen teidän päivinänne teon, jota ette uskoisi, jos siitä kerrottaisiin.” Rukoilemme, että Herra tekisi suuria asioita keskuudessamme.
  • Rukoilemme kaikkien niiden puolesta, jotka kärsivät koronaviruksen johdosta. Rukoilemme terveyttä ja turvaa kaikille sairaille ja avun tarpeessa oleville. Rukoilettehan, että voimme helpottaa ihmisten kärsimystä käytännön palvelutyömme kautta joka päivä.
  • Rukoillaan niiden puolesta, jotka kärsivät kovasta talvesta Lähi-idässä ja erityisesti meidän alueellamme. Rukoilemme, että Herra varjelee sairaita ja heikkoja.
  • Rukoillaan avustus- ja kehitysprojektiemme puolesta tässä kuussa. Siunaamme entistä useampia ihmisiä ruoka- ja hygieniatarvikkein ja lääkkein sen mukaan kuin voimme.

Monin siunauksin,

RAMI FELLEMON ja JEO-tiimi