Rami Fellemon: JEO -työn rukousaiheet 12.1.2022

Rakkaat Muurinvartijat!

Tässä ovat tämänviikkoiset rukousaiheemme. Lämpimät kiitokset rukouksistanne.

  • ”Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: ’Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus’” (Joh. 8:12). – Pimeydessä elää niin paljon ihmisiä, jotka tarvitsisivat Jeesusta. Rukouksemme on, että Herra käyttäisi meitä tuomaan Jeesuksen valoa Pyhässä maassa niin moneen elämään kuin mahdollista.
  • Pyydämme rukoustanne avustustiimimme puolesta heidän jatkaessaan Kristuksen rakkauden osoittamista avun tarpeessa oleville. Olkoon Herra heidän kanssaan, kun he ravitsevat ihmisiä sekä fyysisesti että hengellisesti.
  • Rukoilkaa kanssamme Connect Teens -nuortenryhmän puolesta. Rukoilemme, että tämä olisi heistä jokaiselle hengellisen kasvun aikaa. Rukoilemme kasvua myös tälle palvelutyömme osa-alueelle.
  • Kiitetään Herraa kaikista Patmoksen tukijoista ja esirukoilijoista. Siunaamme heitä, niin kuin hekin siunaavat ja ovat siunanneet meitä. Rukoilemme Patmoksen johdon puolesta, että heille annettaisiin kaikessa viisautta Jeesuksen nimessä.
  • Rukoilettehan I:n puolesta, jota opetuslapseutamme netin kautta, sekä hänen vaimonsa puolesta, joka on vastauskoontullut. Pitäköön Herra tätä perhettä kämmenellään ja ohjatkoon heitä heidän tutkistellessaan Raamattua ja opetellessaan seuraamaan Jeesusta.
  • Rukoilkaamme mediatiimimme puolesta. Rukoillaan, että Herra antaisi heille uusia luovia ideoita heidän jakaessaan evankeliumia netin kautta. Puhukoon heidän työnsä ihmisten sydämiin ja muuttakoon heitä.
  • Rukoillaan yhdessä Pyhän maan seurakunnan puolesta. Rukoillaan yhteyttä ja ykseyttä Jeesuksen nimessä. Rukoillaan, että uskovat eläisivät ja työskentelisivät yhdessä rauhassa ja olisivat voimallisia Kristuksen todistajia tässä maassa. Jatkamme paikallisen Kristuksen seurakuntaruumiin vahvistamista näinä vaikeina aikoina, joita seurakunta nyt käy läpi.

Monin siunauksin,

RAMI FELLEMON ja JEO-tiimi