Rami Fellemon: JEO-työn rukousaiheet 13.2.2022

Rakkaat Muurinvartijat

Tässä tämänkertaiset rukousaiheemme. Kiitos rukousavustanne sekä taloudellisesta tuestanne tälle työlle.

  • Rukoilettehan niiden puolesta, jotka ovat saaneet avustusta kauttamme talven aikana. Rukoillaan, että heillä olisi aina uskoa kääntyä Herran puoleen voimaa ja huolenpitoa saadakseen.
  • ”Sinä olet minun suojani ja kilpeni, sinun sanaasi minä panen toivoni” (Ps. 119:114). Kiitos,  Herra, että meillä on pakopaikka Sinussa vaikeina aikoinamme.
  • Kiitetään Herraa niistä lähimmäisistä, jotka sosiaalisen median työmme on tavoittanut ja niistä kristillistä uskoa koskevista keskusteluista, joihin se johti. Rukoilemme, että nämä etsijät rohkaistuvat jatkamaan edelleen Herran etsimistä.
  • Rukoillaan lasten puolesta, joita olemme palvelleet tapahtumissamme. Saakoon heidän oppimansa sanoma pysyä heidän sydämissään; rukoillaan myös, että uskon siemenet kasvaisivat yhä enemmän.
  • Pyydämme teitä muistamaan rukouksin lapsityötä tekevää henkilökuntaamme, joka käyttää saamaansa luovuutta lapsille antamansa materiaalin suhteen sekä viikoittain järjestettävissä eri toiminnoissa.
  • Rukoillaan niiden vanhempien puolesta, jotka huomaavat muutoksen lapsissaan, niin että hekin tulisivat kosketetuiksi.
  •  Rukoillaan palvelutyölle uusien ovien avautumista vielä saavuttamattomien lähimmäisten keskuudessa. Rukoillaan, että voimme palvella ihmisiä Pyhän Hengen ohjauksessa.

Monin siunauksin,

RAMI FELLEMON JA JEO-TIIMI