Rami Fellemon: JEO -työn rukousaiheet 15.7.2021

Rakkaat muurinvartijat.

Rukoilemme, että olette voineet hyvin. Arvostamme suuresti vilpittömiä ja monia rukouksianne, joilla nostatatte henkeämme. Tarvitsemme niitä jatkuvasti, joten kiitos teille.

Tässä tämän viikon rukousaiheitamme.

  • Muistattehan rukouksissanne lasten tulevaa kesäleiriä. Rukoilemme Herralta viisautta ja varoja, kun rukoillen suunnittelemme tätä erityistä lastentapahtumaa. Lapset ovat leiristä erittäin innoissaan!
  • Rukoilkaa mediatiimimme puolesta, kun he evankelioivat ihmisiä internetin kautta. Innoittakoon Herra heidän sanomansa ja antakoon heille juuri oikeat sanat. Rukoilkaa tiimin puolesta, joka parhaillaan saa koulutusta evankelioinnista ja opetuslapseuttamisesta sosiaalisen median kautta.
  • ”Valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehuulliset, olkaa väkevät. Kaikki, mitä teette, tapahtukoon rakkaudessa” (1. Kor. 16:13-14). Rukoilemme Herralta rohkeutta ja uskallusta, kun kuljemme kertomassa ihmisille Hänen rakkaudestaan.
  • Pidättehän rukouksissanne ne, jotka saivat apua avustustiimimme kautta tässä kuussa. Herra tietää jokaisen ihmisen tilanteen, ja me rukoilemme, että Hän johtaa heitä ja pitää heistä huolta.
  • Rukoilkaa ”Connect Teens”-ryhmässämme olevien nuorten puolesta. Rukoilemme, että nämä nuoret iloitsevat joka kerta ryhmään tullessaan ja oppivat joka kerta yhä enemmän Jeesuksesta.
  • Rukoilkaa yhdessä kanssamme Kristuksen seurakuntaruumiin ja kristittyjen johtajien puolesta Pyhässä maassa. Rukoilemme yhtenäisyyttä heidän välilleen ja myös, että he olisivat evankeliumin voimallisia todistajia.
  • Rukoillaan niiden puolesta, joihin opetuslapseutustiimimme on yhteydessä Gazassa. Rukoilemme, että heidän halunsa löytää Jeesus ja seurata Häntä pysyisi vahvana huolimatta niistä vaikeuksista, joita he kohtaavat.

Monin siunauksin,

RAMI FELLEMON ja JEO-tiimi