Rami Fellemon: JEO-työn rukousaiheet 15.8.2022

Rakkaat Muurinvartijat!

Tässä ajankohtaiset rukousaiheemme. Kiitos ja rauha teille.

  • Rukoillaan rauhaa ja lohtua Herralta Gazan viime aikojen levottomuuksien jälkeen. Rukoilemme niiden Gazan alueella asuvien puolesta, joiden kanssa pidämme yllä yhteyttä uskon asioissa. Rukousta J:n puolesta, jota opetuslapseutamme. Rukoillaan, että hän kasvaisi edelleen rukouselämässään ja kertoisi muillekin Jeesuksesta.
  • Rukoilettehan erään lapsen puolesta, jota Sakkeuksen tarina kosketti. Saakoon tämä lapsi kasvaa enemmän Jeesuksen kaltaiseksi, jota hän rukoili. Rukoillaan näiden lasten elämään istuttamiemme siementen puolesta.
  • Rukoillaan niiden yhteisöömme kuuluvien puolesta, jotka kärsivät köyhyydestä. Pitäköön Herra heistä jokaisesta huolta Jeesuksen nimessä. Rukoilemme myös, että taloudellinen tilanne paranisi pian. Jatkamme edelleen avustustyötämme auttaen joka kuukausi satoja ihmisiä heidän käytännön tarpeissaan.
  • Pidättehän rukouksissanne Fountain (Lähde)-kirjakauppamme Jerusalemissa. Rukoilemme, että se toimisi tuossa yhteisössä Kristuksen majakkana ja että ihmiset kokisivat vetoa tulla ovesta sisään tuohon paikkaan, missä he voivat oppia Jeesuksesta.
  • Kansainvälinen nuorten päivä: Rukoilettehan nuorisotyömme Connect Teens’in puolesta. Rukoilemme, että tässä ryhmässä mukana olevat omistaisivat elämänsä Herran palvelemiseen ja että heistä tulisi Kristuksen kaltaisia johtajia omissa yhteisöissään.
  • Rukoillaan niiden yhteisöömme kuuluvien puolesta, jotka eivät ole kristittyjä. Rukoilemme, että Herra avaisi heidän silmänsä totuudelle ja pehmittäisi heidän sydämensä ottamaan evankeliumin vastaan.
  • ”Ja minä kuulin Herran äänen sanovan: ’Kenenkä minä lähetän? Kuka menee meidän puolestamme?’ Minä sanoin: ’Katso, tässä minä olen, lähetä minut’”, Jes. 6:8. Rukoillaan, että Herra lähettäisi meidät aina sinne, minne Hän haluaa meidän menevän ja tekevän Hänen työtään. Rukoilemme, että korvamme ja sydämemme olisivat aina vastaanottavaisia Hänen ohjaukselleen.

Monin siunauksin,

RAMI FELLEMON