Rami Fellemon: JEO-työn rukousaiheet 16.2.2022

Rakkaat Muurinvartijat!

Tervehdys Jerusalemista, rukoilemme, että voitte hyvin. Kiitos kaikista rukouksistanne ja tuestanne. Tässä ovat tämänkertaiset rukousaiheemme.

  • Rukoillaan, että lapset ja teini-ikäiset ymmärtäisivät ja eläisivät todeksi Jeesuksen rakkauden tarkoituksen kukin henkilökohtaisesti, kun järjestämme erityisen ystävänpäivän evankeliointikampanjan. Rukoillaan, että Isän rakkaus koskettaisi heidän elämäänsä, niin että he voisivat kokea sen henkilökohtaisesti.
  • Rukoilemme yhteisömme nuorten puolesta. He tuntevat yhä enemmän toivottomuutta yleisestä tilanteesta johtuen. Rukoilemme, että he löytäisivät toivon Jeesuksessa, ja että saisimme nähdä näkymme nuorten ihmisten osalta tulevat todeksi joka päivä.
  • Jeremia 17:7: ”Siunattu on se mies, joka turvaa Herraan, jonka turvana Herra on.” Me turvaamme Sinuun, Herra Jeesus.
  • Rukoillaan perheen puolesta, johon olemme yhteydessä, ja joka elää vainon pelossa, koska he uskovat Jeesukseen.
  • Rukoillaan henkilökuntamme ja JEO-tiimin puolesta. Uudistukoon heidän voimansa ja virvoittukoon heidän sielunsa. Rukoilemme varjelusta ja voimaa heidän palvellessaan Herraa kukin omalla paikallaan.
  • Rukoilettehan sosiaalisen median kampanjoidemme puolesta, joita käytämme tavoittaaksemme lähimmäisiä Gazassa ja Pyhän maan saavuttamattomilla alueilla. Rukoilemme, että Herra koskettaisi nuorten elämää tämän palvelutyömme kautta.
  • Rukoillaan avustustiimimme turvallisuuden ja varjeluksen puolesta heidän kulkiessaan yhteisöissä ja käydessään ihmisten kodeissa ja rukoillessaan heidän puolestaan ja jakaessaan käytännön tavoilla Kristuksen rakkautta. Autamme avun tarpeessa olevia ruokatarvikkein, vaateavulla, lääkeavulla, huovilla ja muilla välttämättömillä perustarvikkeilla.

Monin siunauksin,

RAMI FELLEMON ja JEO-tiimi