Rami Fellemon: JEO -työn rukousaiheet 17.11.2021

Rakkaat Muurinvartijat!

Tässä ovat tämänkertaiset rukousaiheemme.

  • Rukoilettehan M:n puolesta, jota opetuslapseutamme Gazassa. Rukoilemme Herran varjelusta ja siunausta hänen elämäänsä, sillä hänen piti lähteä kotoaan ja perheensä piiristä, kun hän alkoi uskoa Jeesukseen.
  • Pidättehän rukouksissanne nuoren pojan Connect Kids -ryhmästämme. Hänellä on oppimisvaikeuksia. Autoimme häntä opettelemaan joitakin raamatunkertomuksia, ja odotamme jatkavamme yhteistyötä hänen kanssaan viikoittain ja näkevämme hänen kasvavan uskossaan. Kiitos Jumalalle tästä meneillään olevasta palvelutyöstä.
  • Rukoilettehan kanssamme opetuslapseuttamamme henkilön puolesta, joka on päättänyt osallistua netissä pidettävälle apologetiikan kurssille. Kiitetään Jumalaa tästä opetuslapsesta, joka ottaa askeleita kutsuakseen uusia opetuslapsia Jumalan valtakuntaan.
  • Kiitetään Jumalaa kaikista suurenmoisia ystävistä ja yhteistyötovereista Patmos-lähetysjärjestössä. Tulkoot te kaikki siunatuiksi siunatessanne meitä. On kunnia saada tehdä yhteistyötä kanssanne.
  • Rukoilemme opetuslapseutustiimimme puolesta. Antakoon Herra heille rohkaisua ja viisautta heidän kulkiessaan uskon matkaa Jeesusta etsivien ja vasta uskoon tulleiden kanssa.
  • Rukoilettehan koko seurakunnan puolesta Pyhässä maassa. Rukoilemme, että he olisivat vahvoja uskossa, vaikka heidän lukumääränsä on vähäinen.
  • Rukoilkaa kanssamme Connect Kids -ohjelman ja sen lapsityöntekijöiden puolesta. Auttakoon Herra heitä vetämään ohjelmaa innostuneesti, energisesti, Jumalan innoittamin ideoin.

Monin siunauksin,

RAMI FELLEMON ja JEO-tiimi