Rami Fellemon: JEO -työn rukousaiheet 20.10.2021

Rakkaat ystävät, tässä ovat tämänkertaiset rukousaiheemme.

  • Rukoilettehan nuorisotyöntekijöidemme puolesta. Rukoilemme heille Herran innoitusta ja viisautta heidän palvellessaan nuoria ja opetuslapseuttaessaan heitä. Rukoillaan Connect Teens -nuorisotyötapaamisen puolesta tällä viikolla Beetlehemissä ja jokaista, joka osallistuu siihen.
  • Rukoilkaa kanssamme lastentyössämme palvelevien puolesta. Antakoon Herra heille aina kyvyn osoittaa lapsille Hänen rakkauttaan ja huolenpitoaan, niin että Kristus loistaisi heidän kauttaan. Olemme iloisia siitä, että palvelutyö Jerusalemin lasten parissa laajenee myös Beetlehemiin.
  • Rukoillaan Pyhässä maassa olevan kristillisen yhteisön puolesta. Rukoilettehan Herran siunausta ja varjelusta heidän ylleen vähemmistönä. Antakoon Hän heille voimaa pysyä lujina uskossaan joka päivä.
  • Rukoilettehan mediatiimimme puolesta, joka jakaa evankeliumia internetin kautta. Käyttäköön Herra heidän luovia lahjojaan omaksi kunniakseen ja antakoon heille tuoreita ideoita. Rukoilettehan, että voisimme jakaa evankeliumia saavuttamattomille alueille.
  • Rukoillaan Gazassa ruokapaketin saaneiden vanhusten ja leskien puolesta, joilla ei ole minkäänlaista tulonlähdettä. Rukoilemme, että Herra pitäisi heidän uskonsa vahvana ja pitäisi heistä huolen. Gazan asukkaat kärsivät suuresti näinä aikoina.
  • Rukoillaan Koulureppu-projektimme puolesta. Rukoilemme, että jokainen repun saanut lapsi lukisi ja tulisi siunatuksi repussa olleesta Raamatusta. Rukoilemme myös, että Herra avaisi ovia siunatakseen vielä tarvitsevia tähän projektiin liittyen.
  • Rukoilkaa kanssamme ”W”:n puolesta, jota opetuslapseutustiimimme tukee. Rukoillaan, että hän saisi järjestettyä enemmän aikaa uskovien yhteyteen ja rukoukseen muiden kanssa.

Monin siunauksin,

RAMI FELLEMON ja JEO-tiimi