Rami Fellemon: JEO-työn rukousaiheet 24.8.2022

Rakkaat Muurinvartijat!

Tässä ajankohtaiset rukousaiheemme.

  • Pyydämme teitä rukoilemaan kanssamme M:n puolesta, joka pyrkii oppimaan enemmän Jeesuksesta. Rukoilemme hänen ylleen varjelusta, koska tämä on hänelle vaarallista hänen yhteisössään. Rukoillaan, että Jumala edelleen puhuisi tälle miehelle.
  • Rukoilkaa kanssamme lapsen puolesta, jonka äiti näki muutoksen pojassa leirin jälkeen. Rukoilemme, että Herra jatkaisi muutostyötä pojan elämässä sen jokaisella osa-alueella, Jeesuksen nimessä.
  • Rukoilettehan kanssamme Pyhän maan seurakunnan puolesta. Vaikka sen määrä pieneneekin koko ajan, niin rukoilemme, että Herra tekisi seurakunnan täällä vahvaksi voimaksi, Hänen kunniakseen.
  • Pidättehän rukouksissanne ne, joita evankelioimme Gazassa. Ylistämme Herraa niistä, jotka etsivät Jeesusta elämänsä suurista vaikeuksista huolimatta. Rukoilemme, että yhä useammat ihmiset siellä tulisivat tuntemaan Herran.
  • Rukoilettehan erään 6-vuotiaan pojan puolesta, joka päätti oppia lukemaan ja kirjoittamaan voidakseen lukea Raamattua. Siunatkoon Herra häntä tässä sitoumuksessa.
  • Rukoilemme viikoittaisen Connect Kids -lapsityömme puolesta. Saakoon jokainen lapsi kasvaa todelliseksi Jeesuksen opetuslapseksi. Rukoillaan tiimin puolesta, joka tekee työtään lasten parissa ja jakaa Jeesuksen rakkautta ainutlaatuisella tavalla.
  • Rukoillaan G:n puolesta, joka on ei-kristillisestä perheestä. Rukoillaan, että hän löytää tarvitsemansa yhteisön pyrkiessään tuntemaan Herran läheisemmin.

Monin siunauksin,

RAMI FELLEMON & JEO-TIIMI