Rami Fellemon: JEO-työn rukousaiheet 24.8.2023

Rakkaat Muurinvartijat

Tässä ajankohtaiset kiitos- ja rukousaiheemme. Kiitos kaikista esirukouksistanne ja tuestanne tälle työlle.

  • Rukoilettehan Pyhän maan koululaisten puolesta nyt, kun monet koulut aloittavat taas lukuvuotensa tällä viikolla: että Herra kulkisi heidän jokaisen edelleen ja valmistaisi heille tien täksi vuodeksi.
  • ”Suo minun varhain kuulla sinun armoasi, sillä sinuun minä turvaan. Osoita minulle tie, jota minun tulee käydä, sillä sinun tykösi minä ylennän sieluni” (Ps. 143:8). – Rukoilemme, että Herra käyttäisi meitä osoittamaan lähimmäisillemme Hänen armoaan ja auttaisi meitä osoittamaan ihmisille tien, jota heidän tulisi kulkea.
  • Rukoillaan niiden puolesta, joita opetuslapseutamme internetin välityksellä. Rukoilemme selkeää ja avointa yhteydenpitoa. Kiitämme Herraa internetin antamista työkaluista opetuslapseuttamiseen.
  • Kiitetään Herraa Connect Cafe -työmuotomme tukikohdasta. Rukoilemme, että Herran läsnäolo siellä olisi käsin kosketeltavaa ja että Jeesus tulisi tunnetuksi kaikille siellä käyville.
  • Rukoillaan Connect Teens -ryhmämme puolesta. Kun nuoret nyt aloittavat uuden kiireisen kouluvuoden, rukoilemme, että he voisivat aina varata aikaa keskinäiselle yhdessäololle ja Herralle.
  • Rukoilettehan kanssamme ”E”:n puolesta, jota opetuslapseutamme. Rukoilemme, että hän ottaisi Jeesuksen vastaan elämäänsä.
  • Rukoilkaa kanssamme niiden puolesta, jotka elävät köyhyydessä tässä maassa. Rukoilemme, että Herran tekisi ihmeitä ja auttaisi heitä saamaan työtä ja täyttäisi heidän perustarpeensa. Kiitetään Jumalaa siitä, että olemme saaneet palvelutyömme kautta jakaa mahdollisuuksiemme mukaan tarvitseville ruokatarvikkeita ja muita välttämättömiä perustarvikkeita.

Monin kiitoksin ja siunauksin,

RAMI FELLEMON JA JEO-TIIMI