Rami Fellemon: JEO -työn rukousaiheet 25.11.2021

Rakkaat Muurinvartijat!

Tässä ovat tämänkertaiset rukousaiheemme.

  • Rukoilettehan kaikkien niiden puolesta, joita avustustiimimme siunasi tässä kuussa. Jääköön Herran läsnäolo heidän koteihinsa ja sydämiinsä pitkäksi aikaa senkin jälkeen, kun ruokapaketin sisältö on käytetty. Rukoilemme niiden monien perheiden ja henkilöiden puolesta, jotka saavat kokea Kristuksen rakkautta avustustyömme kautta.
  • Kiitetään Jumalaa perheestä, jonka antoi meidän istua heidän kahvilassaan ei-kristityssä kaupungissa, jotta pystyimme evankelioimaan muita ja puhumaan nuorille miehille, jotka käyvät siellä usein. Siunatkoon Herra heitä ja keskusteluja, joita siellä käytiin.
  • Kiitoksen antaminen: ”Olkaa aina iloiset. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa”, 1. Tess. 5:16-18. Varatkaamme tänään aikaa muistaaksemme saamiamme siunauksia ja kiittääksemme Herraa siitä, että Hän siunaa meitä vaikeinakin aikoina.
  • Rukoillaan opetuslapsemme puolesta, jota paikallishallinto on kieltänyt menemästä tietyille alueille julistamaan evankeliumia. Hän jatkaa rohkeasti evankeliointia siellä, missä voi. Rukoilemme varjelusta tämän opetuslapsen ylle ja viisautta Herralta. Antakoon Herra hänelle uusia mahdollisuuksia jakaa evankeliumia.
  • Rukoilettehan kanssamme tulossa olevan joulukampanjamme puolesta. Rukoilemme Herran johdatusta ja innoitusta, kun tiimimme tekee loppuvalmisteluja. Rukoilemme, että monet sydämet tulisivat voitetuiksi Herralle tämänvuotisen evankelioimistapahtuman aikana.
  • Rukoilettehan perheen puolesta, jonka kanssa avustustiimimme keskusteli siitä, miten olla elävässä suhteessa Jumalan kanssa. Rukoillaan, että he etsisivät Jumalaa tunteakseen Hänet ja luodakseen elävän suhteen Häneen kanssaan.
  • Pidättehän rukouksissanne Gazan uskovat, joita palvelemme opetuslapsettamalla ja avustustyöllämme. Kun tilanne siellä jatkuvasti pahenee, niin kasvakoon heidän uskonsa aina vain vahvemmaksi. Rukoilettehan, että voimme pysyä yhteydessä heihin ja siunata heitä Jeesuksen nimessä.

Monin siunauksin,

RAMI FELLEMON ja JEO-tiimi