Rami Fellemon: JEO-työn rukousaiheet 29.6.2022

Rakkaat Muurinvartijat!

Kiitos rukouksistanne ja tuesta työllemme. Tässä ajankohtaisia kiitos- ja rukousaiheitamme.

  • Rukoillaan, että vasta uskoon tullut mies saisi kasvaa uskossaan opetuslapseustiimimme avulla. Hän rukoilee, että myös hänen perheensä oppisi tuntemaan Herran niin kuin hän.
  • Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansojen keskuudessa. (Ps. 105:1)
  • Rukoilettehan sosiaalisessa mediassa tehtävän evankeliointityömme puolesta. Rukoilemme, että meillä olisi merkityksellisiä keskusteluja ja että voisimme luoda etsijöihin yhteyden henkilökohtaisella tasolla.
  • Rukoillaan, että Herra kasvattaisi palvelutyötämme ja että tavoittaisimme evankeliumilla enemmän ihmisiä. Rukoilettehan jokaisen palvelutyömme osa-alueen puolesta.
  • Rukoilettehan yhteydenpidon jatkumista uusien uskovien kanssa ja opetuslapseutustyömme puolesta. Rukoilemme, että tiimiin kuuluvat siunaavat edelleen Kristuksen ruumista ja vaeltavat uskontietä etsijöiden kanssa. Rukoillaan heille voimaa ja viisautta.
  • Rukoilemme avustustyömme puolesta tälläkin viikolla. Rukoilemme, että jokainen perhe saisi kokea siunausta ilman määrää. Kiitetään Jumalaa siitä, että voimme vastata avun tarpeessa olevien lähimmäistemme käytännön tarpeisiin.
  • Rukoilettehan lasten raamattukesäleirien puolesta. Haluaisimme suunnitella kolme kesäleiriä. Rukoillaan varoja tähän palvelutyöhömme.

Monin siunauksin,

RAMI FELLEMON JA JEO-TIIMI