Rami Fellemon: JEO-työn rukousaiheet 29.9.2022

Rakkaat Muurinvartijat

Tässä ovat tämänkertaiset rukousaiheemme. Kiitos kaikesta rukousavustanne ja taloudellisesta tuestanne tälle työlle.

  • ”Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä” (Room. 12:21). Kohtaamme monia koetuksia ja esteitä tässä maassa, mutta rukoilemme, että Herra tulisi kirkastetuksi palvelutyössämme, kun kuljemme tehden hyvää.
  • Rukoilettehan “E”:n puolesta, jota opetuslapseutamme. Saakoon hänen rohkeutensa ja voimansa kasvaa edelleen hänen jakaessaan rohkeasti evankeliumia.
  • Rukoilemme Herraa etsivien ja uskovien perheiden lasten puolesta. Tunnemme yli 30 lasta nimeltä. Rukoillaan, että nuo lapset innostuisivat ja tulisivat kosketetuiksi sen muutoksen johdosta, jonka he näkevät isiensä elämässä näiden otettua Kristuksen vastaan.
  • Rukoilettehan Jerusalemin Vanhassakaupungissa sijaitsevan kirjakauppamme puolesta. Rukoilemme, että Herra käyttäisi tätä paikkaa tehdäkseen evankeliumin tunnetuksi.
  • Pyydämme teitä muistamaan rukouksin JEO:n henkilökuntaa ja heidän perheitään. Rukoilemme, että Herra valmistaisi edeltäpäin heidän tiensä, jotta he voivat tehdä tätä palvelutyötä Hänen tahtonsa mukaan.
  • Kiitetään Jumalaa siitä, etta Hän on ollut uskollinen JEO:n palvelutyölle elämämme jokaisena päivänä. Kiitetään Häntä niistä erityisistä kohtaamisista, joita meillä on ollut tässä kuussa ja rukoillaan, että enemmän ihmisiä tulisi uskoon istuttamiemme siementen kautta.
  • Kiitämme Herraa yhteistyökumppanistamme Patmoksesta ja Patmos-ystävistä ja heidän sitoutuneisuudestaan tähän työhön. Rukoilemme työn johdon puolesta Suomessa ja kaikkien niiden suunnitelmien puolesta, joita järjestöllä on Jumalan valtakunnan edistämiseksi.

Monin siunauksin,

RAMI FELLEMON JA JEO-TIIMI