Rami Fellemon: JEO-työn rukousaiheet 4.8.2023

Rakkaat Muurinvartijat

Tässä ajankohtaiset kiitos- ja rukousaiheemme. Lämpimät kiitokset esirukouksistanne ja tuestanne. Rukoillaan rauhaa.

 • Rukoilettehan Jerusalemin Connect Kids -ryhmämme puolesta. Rukoillaan, että nämä lapset saisivat kasvaa uskoon vaeltaessaan Jeesuksen jalanjäljissä.
 • Rukoilkaa kanssamme gazalaisen ”M”:n puolesta, jota opetuslapseutamme netin välityksellä ja jolle olemme toimittaneet ruoka- ja muuta hätäapua. Rukoilemme hänen parantumistaan ja sitä, että hän jatkaisi tutustumista Jeesukseen ja että Herra huolehtisi heidän tarpeistaan.
 • Kiitos rukouksistanne muslimiveljiemme ja -sisartemme puolesta heidän viettäessään elokuun alussa uskonnollista juhlapäivää. Rukoilemme, että Herra puhuu totuutta heidän sydämiinsä. Rukoilemme unia ja näkyjä.
 • Rukoilettehan Connect Teens -ryhmämme puolesta. Rukoilemme, että Herra tekisi jatkuvasti työtään näiden nuorten sydämissä ja olisi heidän kanssaan heidän kohdatessaan päivittäisiä haasteita.
 • Pyydämme esirukousta Beetlehemissä kokoontuvan Connect Kids -ryhmämme puolesta. Rukoillaan, että kesäleirille osallistuvat lapset tulisivat mukaan myös viikoittaisiin kokoontumisiin.
 • Rukoillaan ”A”:n puolesta, joka tuli yhteyteemme sosiaalisen median palvelutyömme kautta. Rukoilemme, että Herra auttaisi häntä pääsemään eroon vihan ja nöyryytyksen tunteista ja että Hän osoittaisi ”A”:lle armoaan ja rakkauttaan.
 • Rukoilettehan Connect Kids -lapsiryhmämme puolesta Ramallahissa. Rukoilemme kesätapahtumiin osallistuvien lasten puolesta, että he nauttisivat yhteydestä turvallisessa ja kristillisessä ilmapiirissä.
 • Kiitetään Herraa edeltävästä kuukaudesta, joka on ollut täynnä mahdollisuuksia jakaa evankeliumia. Rukoillaan, että nuo siemenet saisivat kasvaa Pyhän Hengen hoidossa.
 • Kiitetään Jumalaa tiimiemme osaksi tulleesta varjeluksesta ja turvasta heidän kulkiessaan tekemässä lähimmäisillemme hyvää. Rukoillaan, että Herra avaisi heille tien heidän kohdatessaan ihmisiä ja jakaessaan Hyvää uutista.
 • Kiitetään Herraa Ramin johtamistyöstä JEO:ssa. Rukoilemme hänelle jatkuvaa voimaa ja viisautta Herralta.
 • Rukoillaan muslimitaustaisen uskovan pian tapahtuvan kasteen puolesta. Rukoillaan, että Herra kulkisi hänen kanssaan jokaisella elämän askelella hänen tehtyään rohkean päätöksen seurata Jeesusta.
 • Rukoilemme, että Herra siunaisi köyhiä ja nälkäisiä avustustyömme kautta. Rukoilemme, että voimme vastata yhteisömme tarpeisiin ja osoittaa Kristuksen rakkautta Hänen tavallaan.

Monin kiitoksin ja siunauksin,

RAMI FELLEMON & JEO-TIIMI