Rami Fellemon: JEO-työn rukousaiheet 5.7.2023

Rakkaat Muurinvartijat

Tässä tämänkertaiset rukousaiheemme. Kiitos rukousavustanne sekä taloudellisesta tuestanne tälle työlle.

  • Rukoilemme mahdollisuuksia jakaa Raamattuja ja rukoilemme että ne Raamatut, jotka jaamme ihmisille luettaisiin ja ihmiset tulisivat ravituksi ja siunatuksi.
  • Rukoilemme Connect Cafen palvelutyön tukikohdan puolesta. Olemme kiitollisia Jumalalle, että meillä on tällainen paikka ja rukoilemme että jokainen projekti ja tilaisuus joka siellä pidetään, olisi siunattu. Olkoon se rauhan paikka, jossa ihmiset saisivat etsiä Herraa.
  • Rukoilkaa myös kesän tapahtumien puolesta sekä Connect Kids ryhmien puolesta. Rukoilkaa, että lapset voisivat oppia tuntemaan Jeesuksen ja Hänelle menisi kaikki kunnia. Suunnittelemme, että jakaisimme tapahtumissa kristittyä materiaalia ja Raamattuja.
  • Rukoilemme Jaffan kesäleirin puolesta, että leiri opettaisi lapsille evankeliumin totuuden ja he oppisivat Jeesuksen rakkaudesta. Rukouksemme on myös, että voisimme olla siunauksena Jaffan kristitylle yhteisölle.
  • Rukoillaan myös Betlehemin kesäleirin puolesta, joka alkaa tänään. Rukouksemme on, että leiri voisi olla siunaus lapsille ja että lapset voisivat oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden ja leiri menisi hyvin.
  • Apostolienteot 3:6   Pietari kuitenkin sanoi: ”Hopeaa ja kultaa en omista, mutta minä annan sinulle sitä, mitä minulla on. Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä: kävele!” Rukouksemme on, että Herra pitää sydämemme nöyränä ja täynnä parannusta kuten Pietarin. Rukoilemme myös, että Hän antaisi meille uskon nähdä ihmeitä.
  • Rukoilkaa avustusjoukkojemme puolesta. Rukouksemme on, että he voisivat selkeästi näyttää Kristuksen rakkauden avuntarvitsijoille, kun he evankelioivat ja kohtaavat ihmisiä.

 

Siunauksin,

RAMI FELLEMON ja JEO-tiimi