Rami Fellemon: JEO -työn rukousaiheet 5.8.2021

Rakkaat Muurinvartijat!

Toivomme, että olette voineet hyvin ja olette saaneet levätä tänä kesänä. Tässä ovat tämän viikkoiset rukousaiheemme. Kiitos kaikesta rukous- ja taloudellisesta avustanne.

  • Pyydämme teitä rukoilemaan kanssamme lasten kesäleirimme puolesta, joka alkoi tänään. Rukoilemme, etta Jumala on henkilökuntamme kanssa, joka johtaa tapahtumaa, ja rukoilemme myös, että se olisi siunattua aikaa lapsille. Rukoilemme monien lasten oppivan tuntemaan Herran tämän viikon aikana.
  • Pyydämme teitä muistamaan JEO-palvelutyön johtajaa Ramia ja hänen perhettään rukouksissanne. Antakoon Herra heille lepoaikaa kesäloman aikana, jotta he voivat jatkaa palvelutyötä taas virkistynein sydämin, täynnä uusia ideoita. Rukoilettehan heidän puolestaan perheenä sekä Herran siunausta heidän ylleen.
  • Pyydämme teitä rukoilemaan tapaamiemme uskonetsijöiden puolesta, jotka haluavat tietää enemmän kristinuskosta. Rukoilemme, että Herra johtaisi heidät ottamaan Kristuksen vastaan Vapahtajanaan, sen sijaan, että he oppisivat vain pelkästään faktoja.
  • Rukoillaan nuorten ryhmämme puolesta. Rukoilettehan, että he käyttäisivät aikaa Herran kanssa kesäloman aikana ja että heidän sydämensä olisivat innokkaita oppimaan enemmän Jumalasta.
  • Liittykää kanssamme rukouksiin sen puolesta, että koronapandemiatartunnat vähenisivät Pyhässä maassa. Rukoilemme Herran parantavaa kättä sairaiden ylle. Rukoilemme niiden puolesta, jotka kärsivät tästä pandemiasta. Rukoillaan, että yhä useammat tulisivat tuntemaan Jeesuksen ja tulisivat lohdutetuiksi.
  • ”Ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme” (Room. 8:39). Ylistäkää Jumalaa tästä rohkaisevasta sanomasta. Auttakoon Herra meitä jakamaan sitä tarpeessa oleville, jotta se toisi heille toivoa heidän elämänsä vaikeuksien keskellä.
  • Muistattehan rukouksin sosiaalisen median kautta tekemäämme evankeliointityötä. Kiitetään Jumalaa tästä mahdollisuudesta jakaa evankeliumia ja saada yhteyksiä etsijöiden kanssa. Rukoilettehan niiden puolesta, jotka näkevät julkaisumme ja kommentit. Rukoilkaa taivaallisia kohtaamisia ja keskusteluja.

Monin siunauksin,

RAMI FELLEMON ja JEO-tiimi