Rami Fellemon: JEO-työn rukousaiheet 6.4.2022

Kiitos rukouksistanne ja kaikesta tuestanne. Tässä ovat ajankohtaiset rukousaiheemme.

  • Rukoilettehan orpolasten puolesta, joita avustustiimimme siunasi vierailuillaan. Rukoilettehan myös leskien ja apua tarvitsevien perheiden puolesta, joita autoimme ruoka-avustuksin. Kiitetään Jumalaa Hänen huolenpidostaan.
  • Pyydämme rukoustanne avustustiimimme puolesta. Rukoillaan sekä varjelusta että Jumalan käden alla olemista, kun he siunaavat puutetta kärsiviä perheitä Jeesuksen nimessä.
  • Rukoilettehan pääsiäisen ajan evankeliointitapahtumien puolesta. Niitä pidetään monissa eri paikoissa ympäri maata. Rukoilemme, että lapset tulisivat siunatuiksi ja oppisivat tuntemaan Jeesuksen henkilökohtaisesti.
  • Rukoillaan tulevan lasten tapahtuman puolesta. Rukoilemme, että lapset iloitsevat päivästä ja oppivat Jeesuksesta. Rukoilemme lastentyötä vetävän tiimin puolesta, että Herra antaisi heille viisautta ja rohkeutta.
  • Rukoillaan niiden 120 perheen puolesta, jotka saivat ruoka-avustuspakkaukset. Pystyimme antamaan ruokatarvikkeita kaikille perheenjäsenille ja autoimme heitä selviämään taas eteenpäin.
  • Rukoilettehan kaiken kristillisen kirjallisuuden jakelutyömme puolesta. Rukoilemme, että jokainen istutettu siemen kasvaisi ja kantaisi hedelmää. Rukoilemme, että Pyhä Henki koskettaisi näiden ihmisten elämää ja tekisi voimallisia tekoja.
  • ”Ja kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään ja jotka seurasivat, huusivat sanoen: ’Hoosianna Daavidin pojalle! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hoosianna korkeuksissa!” (Matt. 21:9).

Monin siunauksin,

RAMI FELLEMON JA JEO-TIIMI