Rami Fellemon: JEO-työn rukousaiheet 8.8.2022

Rakkaat Muurinvartijat!

Tässä ajankohtaisia kiitos- ja rukousaiheitamme. Kiitos rukouksistanne ja tuesta työllemme.

· Kiitetään Herraa kaikesta hyvästä, mitä Hän teki kesäleireillämme. Kiitämme Häntä jokaisesta lapsesta, joka osallistui leirille, ja rukoilemme, että he saisivat kasvaa uskossaan.

• Rukoilettehan työmme johtajan, Ramin puolesta. Rukoillaan hänelle Herran jatkuvaa ohjausta ja voimaa hänen johtaessaan palvelutyötämme.

· Rukoilettehan kanssamme avustustiimimme puolesta. Rukoillaan Herran varjelusta heidän tehdessään kotivierailuja. Rukoillaan, että ihmiset näkisivät heissä Jeesuksen rakkauden ja että Herra johtaisi tiimimme sinne, minne Hän haluaa heidän menevän.

· Rukoillaan yhteisömme lukio-opiskelijoiden puolesta, jotka saavat tutkintotodistuksensa. Rukoilkaa Herran ohjausta heidän elämäänsä. Monet nuoret kokevat itsensä toivottomiksi, mutta meidän kutsumuksemme on jakaa Herran hyvyyttä heidän kanssaan.

· Pidättehän rukouksissanne lapsityöntekijämme. Ylistämme Herraa heidän voimistaan ja energiastaan leirien aikana. Rukoilemme, että heillä on nyt aikaa virkistäytyä ja levätä.

· Kiitämme ja ylistämme Herraa kaikista uskollisista Patmos-ystävistämme, jotka tukevat palvelutyötämme niin monin tavoin. Olemme kiitollisia kaikista, jotka seisovat rinnallamme rukouksin ja tehden Herran työtä.

· ”Hän hankkii oikeuden sorretuille, hän antaa leivän nälkäisille” (Ps. 146:7). Rukoillaan, että Herra auttaa meitä siunaamaan palvelutyömme kautta monia ihmisiä, jotka näkevät nälkää sekä fyysisesti että hengellisesti.

Monin siunauksin,

RAMI FELLEMON JA JEO-TIIMI