Rami Fellemon: JEO-työn rukousaiheet 8.9.2022

Rakkaat Muurinvartijat!

Tässä ajankohtaiset rukous- ja kiitosaiheemme. Herra siunatkoon ja varjelkoon teitä kaikkia. Kiitos kaikesta tuestanne.

  • Kiitetään Herraa Connect Cafesta, jossa järjestetään monia palvelutyömme projekteja. Olemme erittäin kiitolliset tästä turvasatamasta, missä voimme kertoa evankeliumin ilosanoman ja opetuslapseuttaa ihmisiä.
  • Rukoillaan avustustiimimme puolesta. Rukoilemme, että Jumalan rakkaus loistaisi heidän kauttaan ja että Jumala vahvistaisi heitä kaikessa heidän tehdessään tätä palvelutyötä.
  • ”Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: ’Vanhurskas on elävä uskosta’.” (Room. 1:17). Rukoilemme, että usko heräisi ja kasvaisi niiden sydämissä, joita palvelemme: niiden, jotka kuulevat evankeliumin ensimmäistä kertaa ja niiden uskoontulleiden, joita opetuslapseutamme.
  • Rukoilettehan Conned Kids -lapsiryhmämme puolesta Beetlehemissä. Rukoilemme Herran siunausta jokaisen lapsen ylle.
  • Pyydämme teitä rukoilemaan opetuslapseutustiimimme puolesta, että Herra auttaisi heitä jakamaan raamatullisia totuuksia muutokseen johtavalla voimalla, ja että Hän siunaisi heitä kaikella viisaudella.
  • Rukoilettehan lapsityöntekijöidemme puolesta. Rukoilemme Herran siunausta heidän ylleen, kun he opetuslapseuttavat ja opettavat seuraavaa sukupolvea.
  • Rukoillaan Connect Teens -nuorisotyön puolesta, että Herra avaisi edelleen nuorten sydämiä raamatulliselle totuudelle ja mahdollistaisi avoimen ja rehellisen keskustelun ja ystävyyksien syntymisen.

Monin siunauksin,

RAMI FELLEMON & JEO-TIIMI