Rami Fellemon: JEO -työn rukousaiheita 1.3.2021

”Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon” (Jer. 29:11).

Rakkaat Muurinvartijat!                                                                    23.2.21

  • Rukoillaan niiden puolesta, jotka ovat saaneet kuulla ilosanoman digitaalisessa muodossa (CD:t, USB-muistitikut) evankeliointikampanjamme aikana. Rukoilemme, että ylistyslaulut ja hartaudet johdattaisivat heidät Jeesuksen tuntemiseen. Pyrimme käyttämään eri medioita välittääksemme ihmisille Jeesuksen Kristuksen evankeliumia juuri heille soveltuvalla tavalla.
  • Rukoilettehan kanssamme sosiaalisen median nettisivujemme puolesta, että ne tavoittaisivat yhä enemmän ihmisiä ja että yhä useammat ihmiset tutustuisivat sivujemme sanomaan ja ottaisivat ilosanoman vastaan niiden kautta. Rukoillaan niiden puolesta, jotka janoavat saada tietää enemmän Jeesuksesta. Rukoillaan myös niiden puolesta, joilla on epäilyksiä ja kysymyksiä.
  • Muistattehan rukouksin “I:tä” ja hänen vaimoaan heidän ollessaan netin kautta yhteydessä opetuslapseustiimiimme siitä huolimatta, että se on heille vaarallista. Ylistämme Jumalaa näiden ystävien kasvavasta uskosta ja rukoilemme varjelusta heidän ylleen. Rukoillaan, että he kasvaisivat uskossaan perheenä, joka haluaa palvella Jeesusta.
  • Rukoillaan niiden lasten puolesta, jotka ottivat osaa viikoittaiseen lasten evankeliointikampanjaamme. Rukoilemme, että he muistavat heille jakamamme ilosanoman ja jakavat sitä edelleen muille. Rukoillaan sen yhteisen ajan puolesta, jota he saavat viettää kokoontuessaan yhteen. Kiitos Herralle, että olemme saaneet nähdä noissa lapsissa uskossa kasvamista.
  • Rukoilkaa kanssamme niiden seurakuntien puolesta, jotka osallistuvat nettikokouksiin, joita tuotamme. Rukoilemme seurakuntien kasvun puolesta ja että ne vahvistuisivat ja rohkaistuisivat. Rukoillaan paikallisen Kristuksen ruumiin puolesta erityisesti keskellä pandemiaa ja siihen liittyviä rajoituksia.
  • Rukoilettehan myös opetuslapseutustiimimme puolesta. Rukoilemme, etta Herra auttaisi siinä palvelevia voittamaan haasteet, joita aiheutuu sosiaalisen etäisyyden pidosta ja että heidän palvelutyönsä saisi kasvaa. Rukoillaan niiden tiimin jäsenten puolesta, jotka matkustavat ja tapaavat ihmisiä, ja rukoillaan opetuslapseuttamiseen liittyvien kahdenkeskisten kohtaamisten puolesta.
  • Rukoilemme, että tänä vuonna avautuisi runsaasti ovia evankeliumille, erityisesti nuoren sukupolven keskuudessa. Uskomme, että Herran hyvyys on niin elämämme kuin palvelutyömme jokapäiväisten ponnistusten yllä.

Monin siunauksin,

RAMI FELLEMON ja JEO-tiimi