Rami Fellemon: JEO -työn rukousaiheita 1.6.2021

Rakkaat Muurinvartijat!

Kiitos Herralle, tilanne on vähitellen menossa rauhallisempaan suuntaan. Rukoilemme rauhan aikoja. Kiitos rukouksistanne ja tuestanne. Tässä tämän viikon rukousaiheitamme.

  • Rukoilkaa Gazan tilanteen puolesta, kun autamme niitä, jotka kärsivät äskettäisen sodan vaikutuksista. Siunaamme perheitä avustuksin ja tarvittavin lääkkein.
  • Rukoilettehan Gazan kristittyjen puolesta heidän kärsiessään monien konfliktien ja pandemian vaikutuksista. Gazassa on enää tuhat kristittyä.
  • Rukoilkaa kanssamme, että Herra auttaisi meitä rohkaisemaan Gazassa asuvia mediatyömme, hengellisten tapaamisten ja jälkiseurannan kautta. On paljon etsijöitä, jotka haluavat tietää enemmän Jeesuksesta.
  • Rukoilkaa JEO-palvelutyön vetäjän Rami Fellemonin puolesta. Olkoon hän siunattu ja saakoon viisautta johtaa palvelutyötä tämän ajan aikana.
  • Rukoilkaa Ramin perheen puolesta. Siunatkoon Herra heitä, kun he kasvavat Hänen rakkaudessaan ja juurtuvat uskoon.
  • Rukoilkaa henkilökuntamme, heidän turvallisuutensa ja terveytensä puolesta. Rukoilettehan, että Herra siunaisi heitä ja heidän perheitään yltäkylläisesti.
  • Rukoilkaa Pyhän maan nuorison puolesta. He ovat nopeasti menettämässä toivoaan. Me haluamme kuitenkin nostaa Kristuksen pylväitä, tulipatsaita, nuoren sukupolven joukkoon.

Monin siunauksin,

RAMI FELLEMON ja JEO-tiimi