Rami Fellemon: JEO -työn rukousaiheita 12.3.2021

Rakkaat Muurinvartijat!

Tässä rukousaiheitamme tälle viikolle:

  • Rukoillaan avun niiden tarpeessa olevien perheiden puolesta, jotka ovat saaneet Raamatun tai muuta kristillistä kirjallisuutta avustustiimiltämme, erityisesti ei-kristittyjen perheiden puolesta. Muuttakoon Jumalan voimallinen sana heidän elämänsä. Haluamme jakaa lisää kirjallisuutta tulevina viikkoina, kun pääsiäinen lähestyy.
  • Muistattehan Beetlehemin Lapsi -ohjelmaamme rukouksissanne. Rukoilemme, että saamme nähdä ohjelman laajenevan ja jokaisen lapsen kukoistavan, kun he saavat kuulla Jumalan rakkaudesta heitä kohtaan. Rukoillaan heidän puolestaan heidän lukiessaan meiltä saamiaan Raamattuja. Rukoilettehan myös, että heidän perheensä tulisivat rohkaistuiksi lastensa uskon myötä.
  • Liittykää kanssamme rukoukseen sosiaalisessa mediassa tekemämme evankelioivan työn puolesta. Siellä meillä on mahdollisuus tavoittaa niin monia evankeliumilla ja rukoilemme, että vielä useammat löytäisivät meidät sosiaalisen median kautta ja tulisivat tuntemaan Herran.
  • Rukoilettehan kanssamme ”S”:n puolesta, jota olemme opetuslaupseuttaneet. ”S” on rohkeasti jakanut muille evankeliumia, mikä saattaa olla hyvin vaarallista. Kiittäkää Jumalaa hänen rohkeudestaan. Rukoilkaamme hänelle varjelusta ja sitä, että hänen työnsä kantaisi hedelmää. Rukoillaan sekä hänen perheensä että hänen lähtemisensä ja tulemisensa puolesta.
  • Muistetaan rukouksin miesten ryhmäämme. Siunatkoon Herra edelleen tätä ryhmää ja kasvattakoon heidän uskoaan, kun he alkavat opetuslapseuttaa muita. Jatkamme heidän kohtaamistaan sekä internetin kautta että henkilökohtaisesti. Rukoillaan, että yhä useammat ihmiset tulisivat tuntemaan Jeesuksen tämän tärkeän palvelutyön kautta. Rukoilemme opetuslapsien määrän kasvua ja että Jumalan sana leviäisi laajemmalle piirille.
  • Pidättehän rukouksissanne uuden etsijän Gazasta, joka on avannut sydämensä Jeesukselle. Rukoilemme hänen pelastumistaan. Gaza on suljettu alue ja ainoa keino päästä sinne nyt on internetin kautta tapahtuva kohtaaminen.
  • ”Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat” (Ps. 23:4). Rukoilettehan Herraa, että Hän olisi aina kanssamme ja varjelisi meitä. Rukoilemme, että ne, joita autamme ja kohtaamme, tulisivat myös tuntemaan Hänen lohduksensa ja rakkautensa.

Kiitos, että aina kannatte meitäkin rukouksillanne.

Monin siunauksin,

RAMI FELLEMON ja JEO-tiimi