Rami Fellemon: JEO-työn rukousaiheita 13.10.2020

Hän sanoi heille: ”Eloa on paljon mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä sadonkorjuuseensa.”
Luukas 10: 2

Hyvät Muurinvartijat,

  • Liittykää meidän kanssa rukoilemaan Connect-kahvilassa tapaamaamme naisen puolesta, jolla oli neljä lasta. Rukoilemme, että Herra täyttäisi edelleen heidän tarpeitaan ja että he selviäisivät tästä vaikeasta ajasta uudella uskolla Häneen. Hän tuli hakemaan ruokaa perheelleen, koska hän ei pystynyt tarjoamaan sitä perheelleen. Hän on kiitollinen Herran huolenpidosta näin vaikeina aikoina.
  • Rukoilkaa maan lääketieteellisen järjestelmän puolesta, kun se kamppailee selviytyäkseen pandemian aikana. Rukoilemme Jumalan huolenpitoa ja sitä, että tartuntojen määrä ja sairaalahoidon tarve laskevat. Annamme kasvomaskeja keinona auttaa ihmisiä pysymään turvassa tässä yhteisössä.
  • Rukoilemme, että Herra käyttää meitä työntekijöinä ja tekee meistä tuotteliaita ja kutsuu lisää ihmisiä maassamme tekemään Hänen työnsä.
  • Rukoilkaa uuden uskovan puolesta, joka sovitti asiansa tyttärensä kanssa. Rukoilemme, että heidän suhteensa ja perheyksikkönsä vahvistuisivat ja perustuisivat Kristuksen rakkauteen. Opetuslapseustyössämme osoitamme Jeesuksen rakkautta työskennellessämme ihmisten kanssa heidän sovittaessaan tekonsa Jumalan ja toistensa kanssa.
  • Rukoilemme viisautta Pyhän Maan viranomaisille, jotka tekevät päätöksiä karanteeneista ja koronarajoituksista. Ohjaa Herra heidän päätöksiään.
  • Pidä opetuslapseustiimimme rukouksissa. Rukoilkaa, että he kuulisivat Jumalan äänen selkeästi palvellessaan ihmisiä ja antamalla heille neuvoja. Tapaamme tällä hetkellä kasvotusten ja internetyhteyksien kautta. Jatkamme niiden kanssa, jotka ovat janoisia ja nälkäisiä totuuden suhteen.
  • Liity mukaan rukoilemaan jokaisen koululaukun saaneen lapsen puolesta. Rukoilemme, että he ovat tekemisissä annettujen Raamattujen kanssa ja yrittävät tuntea enemmän Kristusta. Jatkamme edelleen koululaukkujen jakamista ja opiskelijoiden kannustusta lukuvuoden alussa. Annamme heille myös Jumalan sanan.

RAMI JA JEO-TIIMI