Rami Fellemon: JEO-työn rukousaiheita 13.11.2020

”Sinun sanasi on jalkojeni lamppu ja valo minun polullani.”
Ps. 119:105

Hyvät Muurinvartijat,

  • Pitäkää kirjakauppamme rukouksissanne, kun se avautuu jälleen. Rukoilemme, että se olisi Jumalan rauhan paikka yhteisössämme näinä vaikeina aikoina. Pyrimme olemaan valo keskellä pimeyttä. Haluamme siunata enemmän ihmisiä tämän paikan kautta.
  • Rukoilkaa uusien pienryhmien puolesta, jotka olemme luoneet. Kukoistakoon osallistuvien ihmisten usko täällä keskuudessamme. Ylistys Jumalalle, että voimme tehdä tätä erityisesti pandemian keskellä.
  • Ylistys Jumalalle veljestä H. Kiitos Jumalalle siitä, kuinka H on kasvanut uskossa ja jakaa nyt rohkeasti evankeliumia niille, jotka eivät ole kuulleet sitä. Tämä on yksi seurannan työmuotomme hedelmistä.
  • Rukoilkaa henkilökuntamme puolesta, kun he jatkavat työtään kentällä. Rukoilkaa heidän terveyden puolesta. Rukoilkaa rohkaisua ja voimaa tehdä työtä, johon heidät on kutsuttu.
  • Rukoilemme, että kaikki, jotka ovat saaneet Raamatun, löytävät Kristuksen valon Hänen sanansa kautta, jopa pimeimmissä paikoissa.
  • Rukoilkaa sairaalassa olevien sairaiden ihmisten puolesta, joita autamme avun ja välttämättömien tavaroiden avulla. Sairaaloissa olevilla ihmisillä on perheet, jotka tarvitsevat hoitoa ja tukea. Yritämme siunata niitä kaikkein tarvitsevimpia ja syrjäytyneimpiä yhteisössä.
  • Rukoilkaa puolestamme, kun valmistaudumme joulun aktioon ja käytämme kaikkia mahdollisuuksia. Rukoilkaa, että muuttaisimme haasteet mahdollisuuksiksi. Olkoon Jumala kirkastettu suunnittelussa ja työssä.

RAMI FELLEMON & JEO-TIIMI