Rami Fellemon: JEO -työn rukousaiheita 16.4.2021

Rakkaat Muurinvartijat!

Tässä ovat tämänkertaiset rukousaiheemme. Suuret kiitokset siitä uskosta, jonka kautta rukoilette näiden aiheiden puolesta. 

  • Rukoillaan ”A:n” puolesta, joka ei ole taustaltaan kristitty, mutta on alkanut lukea Raamattua. Rukoilettehan, että hän jatkossakin tuntisi sanan nälkää ja ottaisi Jeesuksen vastaan aloittaessaan opetuslapseusprosessin. Rukoilemme opetuslasten määrän lisääntymistä tänä vuonna, kun yhä useammat ihmiset kuulevat Ilosanomaa ja haluavat kasvaa uskossa Jeesukseen.
  • Tänään alkaa muslimien ramadan-kuukausi. Pyydämme teitä rukoilemaan Pyhässä maassa asuvien muslimiveljien ja -sisartemme puolesta tänä aikana. Rukoilemme, että saamme tilaisuuksia todistaa heille ja että Jeesus ilmaisisi itsensä heille, kun he paastoavat ja rukoilevat. Rukoilemme ilmestyksiä ja unia. Rukoilemme, että Jumala käyttää meitä julistamaan heille evankeliumin totuutta.
  • Rukoilemme sosiaalisen median tiimimme puolesta. Heidän työnsä on erityisen tärkeää sulkutilan ja fyysisen eristäytymisen aikana; siksi rukoilemme, että Herra käyttäisi heitä voimallisella tavalla tavoittamaan ihmisiä evankeliumilla.
  • Rukoilettehan Beetlehemin Lapsi -projektimme puitteissa tapahtuvien lasten kokoontumisten puolesta tässä kuussa. Saakoon jokainen lapsi kokea Kristuksen heitä kohtaan tunteman rakkauden ja että he oppisivat tuntemaan enemmän Hänen luonteenlaatuaan. Lapset oppivat monia asioita Raamatusta ja saavat rohkaisua näistä kokoontumisista.
  • Kiittäkää Jumalaa siitä, että Hän kosketti erään kulkijan sydäntä matkalla erääseen pienryhmäkokoontumiseemme. Rukoilemme, että tämä mies jatkaisi Jeesuksen etsimistä ja saisi muuttua Pyhän Hengen voimasta. Rukoilkaa, että maanalainen seurakunta kasvaisi rakkaudessa toisiinsa ja Jeesukseen.
  • ”Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä” (1. Piet. 3:18). Rukoilemme, että tämä yhteisö tulisi ymmärtämään Jeesuksen kautta tapahtuvan Jumalan pelastussuunnitelman. Rukoillaan erityisesti muslimien puolesta, joilla on vaikeuksia ymmärtää tätä.
  • Pyydämme rukoustanne ”W:n” puolesta, jota opetuslapseutamme ja joka tutkistelee Raamattua. Rukouksemme on, että hän tulisi tuntemaan Herraa päivä päivältä yhä enemmän ja kasvaisi vahvaksi uskovaksi. Tiimimme kulkee eri paikoissa ja vahvistaa uusia uskovia sekä etsijöitä. Rukoilkaa hänen puolestaan, kun hän kokee Herran iloa joka kerta tehdessään löytöjä ja saadessaan lisäymmärrystä Raamatusta.

Monin siunauksin,

RAMI FELLEMON ja JEO-tiimi