Rami Fellemon: JEO-työn rukousaiheita 2.10.2020

“Tulkaa minun luokseni, kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon.” Matteus 11:28

Hyvät Muurinvartijat,

  • Rukoilemme juutalaisten veljien ja sisartemme puolesta Pyhässä Maassa, kun he viettävät Yom Kippuria – sovituspäivää. Ottakaamme kaikki aikaa katsoaksemme Herraa tänään ja pyytämään Hänen anteeksiantoaan elämässämme.
  • Rukoilkaa toimistomme puolesta Jerusalemissa, koska eristys jatkuu Israelissa vielä kaksi viikkoa. Rukoilkaa henkilökuntamme puolesta, kun he jatkavat työtä Jumalan kunniaksi. Rukoilkaa minun ja perheeni puolesta, kun pyrimme kunnioittamaan Jumalaa kaikessa mitä teemme.
  • Pidä mediatiimimme rukouksissasi, kun he jakavat evankeliumia luovilla tavoilla. Rukoile, että tämän eristyksen aikana monet ihmiset tulisivat näkemään todellisen Jumalan tiedotusvälineidemme kautta. Kohdistamme työmme nuoria, perheitä ja erityisesti ei-kristittyjä kohtaan. Rukoile Facebook-sivumme puolesta, kun tavoitamme arabiyhteisöä.
  • Rukoilkaa maamme terveystilanteen puolesta. Se ei edisty, mutta rukoilemme kaikkien niiden sairaiden puolesta, jotka huolehtivat sairaista. Luotamme siihen, että Jeesus nostaa kaiken taakan niiltä, jotka etsivät Häntä.
  • Rukoilkaa rauhaa maahan poliittisen epävakauden keskellä. Rukoilemalla, että johtajillamme olisi viisautta tehdä hyvää kansalleen ja mikä miellyttää Herraa. Luotamme siihen, että Herra hallitsee kaikkea ja jaamme edelleen evankeliumia kaikissa tilanteissa.
  • Rukoilemme Herran siunausta lokakuulle ja kaikelle, mitä aiomme tehdä lasten, tarvitsevien perheiden ja nuorten hyväksi. Siunatkoon Jumala ajatuksiamme ja avatkoon lisää ovia evankeliumille.
  • Rukoile lastenkeskuksen puolesta, jotta se tulee todelliseksi ja siunaa monia lapsia Jeesuksen nimessä. Koska monet lapset ovat pois koulusta ja opiskelevat kotoa käsin, haluamme olla siunaus heille ja tarjota yhteyttä ja Jeesuksen rakkautta.

RAMI JA JEO-TIIMI