Rami Fellemon: JEO-työn rukousaiheita 2.2.2021

Rakkaat muurinvartijat,

  • Kiittäkää kanssamme Jumalaa tästä uudesta kuukaudesta, kiittäkää Häntä edellisestä kuukaudesta ja kaikesta siitä Hänen valtakuntansa työstä, jota on tehty. Rukoilemme kaikkien perheiden ja lasten puolesta, jotka ovat tulleet siunatuiksi tämän työn kautta. Rukoilemme avun tarpeessa olevien ja leskien puolesta, jotka saivat kokea Kristuksen rakkautta.
  • Ylistys Jumalalle Patmos-lähetysjärjestöstä ja kaikesta siitä, mitä teette JEO:n palvelutyön mahdollistamiseksi. Kiitämme Jumalaa kaikista Patmoksen ja sen ystävien kautta saaduista siunauksista ja kumppanuudesta tässä työssä. Rukouksenne ja taloudellinen tukenne ovat meille suureksi rohkaisuksi.
  • Kiitetään Jumalaa Rami Fellemonista ja hänen perheestään. Rukoillaan varjelusta heidän lähtemisilleen ja tulemisilleen (Ps. 121). Kiitetään Jumalaa taas yhdestä hedelmällisestä vuodesta JEO:n palvelutyön yhteydessä. Suokoon Jumala hänelle viisautta ja voimaa työn johtamisessa.
  • Kiitetään Jumalaa siunauksesta työssämme lasten parissa. Projektiimme on tullut mukaan uusia lapsia, jotka tulevat näin siunatuiksi. Yhä useammat lapset oppivat tuntemaan Raamattua ja he pitävät tästä evankelioivasta ohjelmastamme. Rukoilettehan tämän kuukauden palvelutyön puolesta, kun kohtaamme näitä lapsia.
  • Rukoillaan yhteisössämme avun tarpeessa olevien puolesta. Monien perheiden vaikeuksien lisääntyessä haluamme auttaa joka päivä yhä enemmän. Kiitetään Jumalaa avustustyöstämme, jonka puitteissa 200 perhettä tulee siunatuiksi tässä kuussa.
  • Pyydämme rukoustanne erään Jeesukseen uskovan puolesta, jota on uhkailtu. Hän jakaa evankeliumia ei-kristittyjen parissa. Rukoillaan varjelusta ja turvaa hänelle ja hänen perheelleen, jota myös on uhkailtu.
  • Rukoillaan järjestömme netin kautta tekemän opetuslapseutustyön puolesta. Rukoillaan työlle hedelmällistä uutta alkua sen startatessa tänä kevätkautena. Rukoillaan, että sen kautta tulisi yhä useampia Jeesuksen luo. Rukoillaan, että uskovat olisivat valona niille, jotka haluavat tietää enemmän ja että he kulkisivat uskollisesti Herran kanssa.

Monin siunauksin,

RAMI FELLEMON ja JEO-tiimi