Rami Fellemon: JEO-työn rukousaiheita 20.10.2020

“Kun teemme hyvää, älkäämme väsykö, sillä aikanaan saamme niittää, jos emme lannistu”
– Galatalaisille 6: 9

Hyvät Muurinvartijat,

  • Rukoilkaa naisen puolesta, joka tuli vastaanottamaan ruokapakettia ja joka tarvitsee leikkausta selällään. Rukoilemme, että hänen kivut lievenisivät ja leikkaus onnistuisi hyvin. Hän oli niin iloinen nähdessään, kun annoimme hänelle avustuspaketin, josta on ollut apua hänelle tällaisissa hädän aikoina.
  • Ylistäkää Jumalaa Connect-kahvilastamme ja suuresta työmuodosta, joka se on. Rukoilemme Herran huolenpitoa tämän työmuodon jatkamiseksi. Kahvila on avoinna ja palvelee ihmisiä varotoimenpitein. Jaamme edelleen Jumalan rakkautta kahvilatyömuodon kautta, ja ihmiset, erityisesti nuoret, tuntevat Jumalan rauhan henkilökunnan ja kristillisen ilmapiirin kautta.
  • Kun näyttää siltä, ​​että elämä vain vaikeutuu ja asiat eivät parane, rukoilemme, että keskitymme edelleen Herran hyvyyteen ja työskentelemme hartaasti Hänen puolestaan.
  • Nyt alkaa oliivinkorjuukausi Pyhässä Maassa. Rukoilemme, että ihmiset näkisivät Herran siunauksen ja huolenpidon, kun he tekevät elonkorjuutyötä ja rukoilemme siunattuja yhteyksiä. Monet ihmiset ovat edelleen riippuvaisia ​​maataloudesta tulonlähteenä, ja tähän ovat vaikuttaneet monet tekijät, kuten talouden heikko tilanne tällä hetkellä.
  • Rukoilkaa avustustiimimme puolesta, kun he jatkavat palvelemista syrjäisissä kylissä. Rukoilemme, että Herra olisi heidän kanssaan ja puhuisi heidän kauttaan. Vierailemme ihmisten kodeissa ja kerromme Kristuksen rakkaudesta sekä evankeliumin. Rukoilemme edelleen ihmisten puolesta, joiden luona vierailemme.
  • Rukoilemme veli F:n ja hänen perheensä puolesta. Rukoilemme, että heidän uskonsa voimistuisi entisestään ja että he siunaisivat ja tulisivat siunatuksi uuden kirkon ansiosta. Tiimimme on opetuslapseuttanut heidät ja nyt he ovat aktiivisia kirkon jäseniä perheenä.
  • Pidä mediatyömme rukouksissasi. Rukoilemme, että Herra ohjaisi heidän työtään ja antaisi heille mahdollisuuden tavoittaa monia evankeliumin avulla. Rukoilkaa, kun etsimme Jumalan ohjausta uusille tavoille tavoittaa ihmisiä median välityksellä.

RAMI JA JEO-TIIMI