Rami Fellemon: JEO -työn rukousaiheita 20.5.2021

Rakkaat Muurinvartijat!

Tarvitsemme todellakin rukouksianne näinä päivinä sekä arabien että juutalaisten että maamme puolesta.

  • Rukoilkaa lohdutusta niille, jotka ovat menettäneet rakkaitaan ja parantumista niille, jotka ovat loukkaantuneet ja huonossa kunnossa konfliktin kummallakin puolella. Rukoillaan, että Herran henki olisi voimallisesti kärsivien perheiden keskuudessa.
  • Rukoilkaa varjelusta Ramin perheelle ja JEO:n henkilökunnalle ja heidän perheilleen. On hyvin vaarallista lähteä kotoaan peläten väkivaltaa Jerusalemissa ja muilla alueilla. Rukoilkaa viisautta ja lohdutusta.
  • Rukoilkaa Herran armoa ja Hänen rauhansa säilymistä sekaannuksen keskellä. Rukoilettehan väkivallan kierteen välitöntä lakkaamista.
  • Rukoilkaa kahden kansakuntamme johtajien puolesta, että he saisivat viisautta rauhoittaa jännitteitä ja tuoda oikeutta ja armoa.
  • Rukoilkaa JEO:n työmuotojen puolesta. Varjelusta yllemme, kun kuljemme kaupungeissa ja kylissä jakamassa hyvää uutista ja siunaamassa tarpeessa olevia. Rukoilettehan, että Herra siunaisi hankkeitamme.
  • Rukoilettehan niiden puolesta, jotka saavat avustusta kauttamme Gazassa ja myös Israelissa. Pyrimme auttamaan niitä, jotka kärsivät väkivallasta ja joilla on kovin vähäiset keinot selviytyä elämässä. Haluamme auttaa useampia ihmisiä kasvavien jännitteiden keskellä.

Joh. 14:27: ”Rauhan minä jätän teille: minun rauhani — sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.” Nämä sanat rohkaisevat meitä ja niillä rohkaisemme myös muita tänä vaikeana aikana.

Monin siunauksin,

RAMI FELLEMON ja JEO-tiimi