Rami Fellemon: JEO -työn rukousaiheita 25.3.2021

Rakkaat Muurinvartijat!

Tässä ovat tämänkertaiset rukousaiheemme.

Kiitos, että seisotte rukouksin rinnallamme pyrkiessämme tavoittamaan eksyneitä tällä alueella.

  • Rukoillaan mediatiimimme puolesta heidän jakaessaan evankeliumia monin luovin tavoin sekä internetissä että painotuotteina. Rukoilemme heille luovuutta ja innoitusta. Kun kristityt lähiviikkoina juhlivat pääsiäistä ja palmusunnuntaita, pyrimme jakamaan raamatunkertomuksen sosiaalisen median alustoillamme. Tarkoitus on kiinnittää lukijoiden mielenkiinto pelastukseen.
  • ”Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan.” Rukoilemme, että jokainen kohtaamamme ihminen tulisi tuntemaan Jumalan rakkauden palvelutyömme kautta, olipa kyse sitten Hänen rakkautensa käytännöllisestä osoittamisesta avun muodossa tai Ilosanoman jakamisesta.
  • Rukoillaan paikallisten kristittyjen puolesta tässä maassa. Haasteet heidän elämässään kasvavat jatkuvasti. Rohkaisu tulee yksin Herralta. Olemme saaneet voiman tuoda rohkaisua siinä määrin kuin me kykenemme. Pyrimme tavoittamaan enemmän perheitä ja osoittamaan heille Jeesuksen rakkautta.
  • Rukoilettehan erään iäkkään lesken puolesta, jota avustimme. Rukoilemme Herralta sekä fyysistä että hengellistä huolenpitoa hänen elämäänsä. Rukoilettehan kaikkien niiden apua tarvitsevien ja sairaiden puolesta, joita kohtaamme kenttätyössä. ”Herra avaa sokeain silmät, Herra nostaa alaspainetut, Herra rakastaa vanhurskaita”, Psalmi 146:8.
  • Kiitetään Jumalaa uskonnollisesta ei-kristitystä miehestä, joka oli ilahtunut tavatessaan meidät, ja jolla oli useita kysymyksiä Jeesuksesta ja kristinuskosta. Tulkoon tämä mies tuntemaan totuuden evankeliumista. Rukoilettehan myös ”J:n” puolesta, joka on alkanut lukea Raamattua kanssamme. Rukoillaan, että hän ottaisi Jeesuksen vastaan Pelastajanaan.
  • Rukoilettehan niiden lasten puolesta, jotka ovat käyneet tässä kuussa Beetlehemin Lapsi -talossamme, kuin myös heidän perheidensä puolesta. Kiitetään Jumalaa siitä tekniikasta, jonka avulla voimme saavuttaa ihmisiä myös internetissä. Rukoilemme, että he ottaisivat kuulemansa sanoman sydämeensä ja jakaisivat sitä muillekin.
  • Palmusunnuntai – Rukoilemme, että mekin tulisimme täytetyiksi samanlaisella ilolla ja kunnioituksella Herraa kohtaan, jota ihmiset tunsivat tuona päivänä Jerusalemissa monia satoja vuosia sitten. Tulkoon Herra kirkastetuksi tänäänkin. Hoosianna korkeuksissa! (Matt. 21:9). Rukoillaan, että ihmiset juhlisivat tätä sydämissään ja tulisivat tuntemaan, mitä merkitsee se, että tunnustamme Jeesuksen kuninkuuden elämämme yllä.

Monin siunauksin,

RAMI FELLEMON ja JEO-tiimi