Rami Fellemon: JEO -työn rukousaiheita 27.4.2021

Rakkaat muurinvartijat!

Siunattua viikkoa. Rukoilemme myös teidän puolestanne. Varjelkoon Herra teitä ja teidän perheitänne. Siunatkoon Hän teitä ja käyttäköön teitä voimallisesti työhönsä. – Tässä ovat tämänkertaiset rukousaiheemme.

  • Rukoilettehan niiden lasten puolesta, jotka osallistuivat pääsiäisen ajan evankeliointikampanjaamme. He tulivat suuresti siunatuiksi sen kautta. Jumala siunaa evankeliointityötämme ja tekee työtään näiden lasten elämässä. Rukoilkaa myös niiden satojen lasten puolesta, jotka saivat pääsiäiseen liittyvän värityskirjan, jossa kerrottiin pelastuskertomus. Puhukoon Herra heidän sydämilleen ja pitäköön Hän heistä kiinni. Olemme jakaneet pääsiäiseen liittyviä evankelioivaa materiaalia koko tämän kuukauden ajan.
  • Muistattehan rukouksin erästä ei-kristittyä miestä, jonka puolesta tiimimme rukoilee. Rukoilemme, että Herra jatkaisi tuon miehen sydämen muuttamista ja että hän tulisi täytetyksi uskolla Jeesukseen. Rukoilemme unia ja näkyjä niille, jotka etsivät Herraa.
  • Liittykää kanssamme rukouksiin miesten ryhmämme puolesta. Rukoilemme, että Herra lisäisi edelleen heidän palvelutyötaitojaan ja antaisi heille mahdollisuuksia jakaa evankeliumia. Rukoilemme myös, että tuohon ryhmään liittyisi uusia jäseniä.
  • Rukoillaan Connect Café -työmme puolesta. Rukoilemme, että Herran käsi olisi jokaisen palvelutyömme projektin yllä, joka tapahtuu siellä, aina alkaen jokapäiväisistä kohtaamisista ihmisten kanssa, jotka tulevat siunatuiksi viikon aikana.
  • Pyydämme rukoustanne lapsityötiimimme puolesta. Rukoilemme, etta Herra puhuisi heidän kauttaan ja antaisi tiimiläisille innoitusta heidän työskennellessään lasten kanssa. Rukoillaan, että Hän auttaisi heitä voittamaan kaikki esteet tässä palvelutyössä. Heillä on rakkautta ja sydämen paloa palvella lapsia Jeesuksen nimessä.
  • Pyydämme teitä rukoilemaan myös johtajamme Ramin ja hänen perheensä puolesta heidän palvellessaan Herraa Pyhässä maassa. Rukouksemme on, etteivät he koskaan väsyisi, vaan että Herra jatkuvasti uudistaisi heidän voimansa.
  • Pidättehän JEO-tiimin rukouksissanne. Kiitämme Jumalaa siitä, etta Hän tekee työtään heidän kauttaan ja pyydämme, että Hän tekisi heidän työnsä vielä hedelmällisemmäksi, Hänen kunniakseen. Rukoilettehan, että he olisivat Herran käsinä ja jalkoina, kun he jatkavat hyvän tekemistä pandemian keskellä.

Monin siunauksin,

RAMI FELLEMON ja JEO-tiimi