Rami Fellemon: JEO-työn rukousaiheita 8.1.2021

Herran armoa on, ettemme ole aivan hävinneet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut: se on joka aamu uusi, ja suuri on hänen uskollisuutensa. Valitusvirret 3:22-23.

Hyvä muurinvartija,

  • Rukoilemme JEO-työn henkilökunnan puolesta, kun he palaavat takaisin kentälle joululoman ja lepoajan jälkeen. Kiitos kun rukoilet, että he olisivat kaikin puolin levänneitä ja virkistyneitä valmiina omistautumaan Herran työhön.
  • Rukoile myös meidän opetuslapseustiimimme puolesta. Antakoon Jumala heille viisautta ja puhukoon Jumala tiimiläisten kautta, kun he opetuslapseuttavat ihmisiä. Antakoon Jumala heille iloa ja energiaa, kun he käyvät heidän työhönsä, ja kun kohtaavat etsijöitä ja muita uskovia jatkaen heidän kanssaan uskonmatkaa. Rukoile, että uusi vuosi toisi uusia opetuslapsia Jeesukselle.
  • Rukoile siunausta tämän vuoden ylle ja minkälaisia suunnitelmia Jumalalla on mielessä tälle palvelutyölle. Rukoilemme myös viisautta ja voimia, kun lähdemme kohti vuoden 2021 tavoitteita. Rukoile, että tämä voisi olla hedelmien korjuun vuosi.
  • Itä-ortodoksinen joulupäivä – Pyhän maan ortodoksikirkot juhlivat joulua 7.1. Rukoile heidän puolestaan ja olkoon Kristus kaikkien juhlien keskipisteessä. Rukoile heidän puolestaan, kun otamme yhteyttä moniin ihmisiin verkossa sekä perheille ja lapsille tarkoitettujen jakelujen kautta.
  • Liity mukaan rukoilemaan avustusryhmämme puolesta, kun he aloittavat uuden palvelutyön vuoden. Rukoilemme, että tänä vuonna heidän rakentamansa suhteet vahvistuvat, uusia syntyy ja tiimi saavuttaa uusia alueita evankeliumin ja Kristuksen rakkauden avulla.
  • Olemme saaneet siunata ihmisiä vuodesta 1989 lähtien avustuspalvelun kautta. Rukoile niiden puolesta, jotka ovat saaneet ruokapaketteja ja jotka tarvitsevat edelleen suuresti apua. Rukoilkaa Jumalaa, että voisimme vastata näihin käytännön ja välttämättömiin tarpeisiin kriisin aikana.
  • Rukoilemme pandemian vaikutusten puolesta Pyhällä maalla. Rukoilemme, että tartuntaprosentti laskisi alas, talous lähtisi kasvuun ja vahvistuisi ja matkailuala voisi taas aloittaa työnsä, koska se tarjoaa paljon työpaikkoja.

Ylistämme Jumalaa hänen uskollisuudestaan meille. Auttakoon Hän meitä jakamaan Hänen suurta rakkauttansa myös muille.

RAMI FELLEMON & JEO-TIIMI