Rami Fellemon: JEO-työn rukousaiheita 9.2.2021

Rakkaat Muurinvartijat!

  • Rukoillaan niiden avun tarpeessa olevien ja leskien puolesta, jotka ovat saaneet kokea Kristuksen rakkautta avustustyömme kautta. Rukoilemme, että he saisivat nähdä, että Herra on heidän apunsa ja toivonsa lähde. Avustusjärjestömme tahtoo siunata leskiä ja yksinhuoltajaäitejä, jotka eivät yksin pysty huolehtimaan lastensa tarpeista.
  • Rukoillaan kaikkien niiden puolesta, jotka saivat evankelioivan sanoman sisältävän kalenterin joulun ajan kampanjamme yhteydessä. Tulkoon näiden kalentereiden sisältämästä evankeliumin sanomasta heidän jokapäiväinen leipänsä. Rukoillaan, että he tulisivat siunatuiksi lukemansa sanoman kautta joka päivä.
  • Liittykää kanssamme yhteiseen rukoukseen Connect Cafen puolesta. Rukoilemme henkilökunnan puolesta, joka palvelee rakkaudella siellä kävijöitä. Ja ylistämme Jumalaa siitä, että meillä on tuo paikka palvelutyömme projektien tukikohtana.
  • Rukoilettehan niiden puolesta, jotka käyvät sosiaalisen mediamme nettisivuilla. Niiden puolesta, jotka vastaavat ja kommentoivat ja niiden puolesta, joilla on kysymyksiä ja myös epäilyksiä. Rukoillaan, että heidän sydämissään olevat mahdolliset epäilykset vaihtuisivat uskoon Jeesukseen.
  • Pidättehän rukouksissanne avustustiimimme, koska he toimivat niin monien hengellisenä ja fyysisenäkin tukipilarina. Rukoilemme heille varjelusta ja voimaa heidän palvellessaan niin monia perheitä kuukausittain. Rukoillaan kaikkien niiden puolesta, joita olemme auttaneet avustuksin. Keskustelemme heidän kanssaan luodaksemme heihin yhä syvemmän yhteyden. Rukoilettehan meille viisautta, kun jaamme Herran Sanaa ja rohkaisemme heitä.
  • Rukoilemme Pyhän maan koronavirustilanteen puolesta. Rukoillaan, että tartuntalukemat ihmeen kautta laskisivat ja että maan kaikkinainen tilanne alkaisi taas elpyä. Rukoilettehan sairaiden puolesta, että he saisivat kokea parantumisen.
  • ”En minä kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut: Jumalan armon evankeliumin todistamisen” (Apt. 20:24). Tämän toteutumista rukoilemme työtiimimme kohdalla. Pitäkäämme aina katseemme siinä, että totinen lähetystehtävämme on Kristuksen julistaminen ja ihmisten rakastaminen niin kuin Jeesus heitä rakasti.

Monin siunauksin,

RAMI FELLEMON ja JEO-tiimi