Rami Fellemon: JEO-työn rukousaiheita 10.9.2020

“Jos Herra ei taloa rakenna, turhaan sen rakentajat näkevät vaivaa. Jos Herra ei kaupunkia varjele, turhaan sen vartija valvoo.” – Psalmit 127: 1

Hyvät Muurinvartijat,

Rukoilemme, että Herra on palvelutehtävämme keskipisteessä ja että me olisimme Hänen kätensä ja jalkansa. Olkoon kaikki mitä teemme rakennettu lujalle perustukselle, joka on Jeesus Kristus. Kaikki pyrkimyksemme ja uudet projektimme aloitamme Jeesuksen nimessä ja sen rakkauden tähden, joka meillä on Häntä kohtaan.

  • Pitäkää rukouksissanne etsijöitä, jotka kokevat vainoa. He kohtaavat uskonsa tähden perheittensä painostusta. Eräskin Kristuksen lähettiläs kokee perheensä ja vaimonsa taholta painostusta, koska uskoo Jeesukseen. Rukoile rohkeutta, kun hän jatkaa normaalia elämää näiden päivittäisten haasteiden keskellä. Hän kuitenkin jatkaa salassa Raamatun lukemista ja kohtaamisia uskovien kanssa, aina kun voi.
  • Pyydän, rukoilkaa ”Ayan” ja hänen perheensä puolesta. Rukoilemme, että Herra täyttää edelleen heidän tarpeensa ja muuttaa heidän sydämensä rakkaudellaan. Rukoilemme myös hänen vankilassa olevan miehensä puolesta. Tämä on apua tarvitseva perhe, joka elää toimeentulotason alapuolella. Autamme heitä edelleen avustustyömme kautta ja annamme heille ruoka-apua.
  •  Liity kanssamme rukoilemaan terveydenhoitohenkilöstön puolesta, jotka tekevät työtään taistellen meneillään olevaa Covid19 -pandemiaa vastaan ​​Pyhässä Maassa. Rukoilemme Herran suojelusta heille ja viisautta, kun he auttavat ihmisiä. Tilanne on vaikeutumassa sekä Israelissa että Länsirannalla päivittäisten tapausten ja kuolemien lisääntyessä.
  • Kiittäkää Jumalaa avustustyötiimistämme ja työtovereittemme voimakkaasta todistuksestaan Hänen rakkaudestaan ​​ja uskollisuudestaan, erityisesti viime kuukausina. Olemme pystyneet aloittamaan uudestaan perhevierailut koronavirustilanteen keskelläkin. Rukoilkaa varjelusta, kun menemme koteihin ja kerromme heille Jeesuksen rakkaudesta.
  • Rukoilemme kaikkien niiden ihmisten puolesta Pyhässä Maassa, jotka ovat menettäneet työpaikkansa ja yrittävät huolehtia perheestään. Täyttäköön Herra heidän jokaisen tarpeensa. Maan talous nojaa suuresti turismiin, ja tässä tilanteessa monet ihmiset, etenkin nuoret, ovat menettämässä toivoaan.
  • Pyydän, rukoile Connect-kahvilamme puolesta. Rukoillaan siellä kokoontuvien ihmisten turvallisuuden puolesta ja että he tuntisivat Herran läsnäolon. Kahvila on toiminnassa ja toivottaa asiakkaat tervetulleiksi, tietysti turvallisuusseikat huomioon ottaen. Järjestämme tapaamisia niille, jotka haluavat puhua Jeesuksesta kahvin ja aterian yhteydessä.

Kiitollisena rukouksestanne, paljon siunausta toivottaen.

RAMI JA JEO-TIIMI