Rami Fellemon: JEO-työn rukousaiheita Jerusalemista 11.5.2020

“Herra varjelee sinut kaikesta pahasta, hän varjelee sinun sielusi. Herra varjelee sinun lähtemisesi ja tulemisesi. – Psalmi 121: 78

Rukoilemme kaikkien niiden lähimmäistemme puolesta, jotka elävät nyt juuri pelossa ja epävarmuudessa, että he saisivat tulla tuntemaan Herran läsnäolon ja Hänen varjeluksensa olisi heidän elämänsä yllä.

Muutama päivä sitten 2,5 kuukauden jälkeen monet ostoskeskukset ovat avaamassa oviaan, joskin rajoitusten saattelemana. Toivottavasti te kaikki voitte hyvin ja olette turvassa ja terveinä.

  • Rukoilkaa Ramin ja hänen puolisonsa Christinen puolesta, kun he surevat Christinen sisaren poismenoa. Saakoon Pyhä Henki lohduttaa koko perhettä.
  • Rukoilkaa kanssamme uudelleen avautuvan Jerusalemin kirjakaupan puolesta. Pyydämme, että Jumala voisi käyttää tätä toimintaa Hänen evankeliuminsa levittämiseen Jerusalemin asukkaiden keskuudessa.
  • Avustustiimimme tapasi äidin lapsineen, joilla ei ollut lainkaan ruokaa kodissaan. Rukoilkaa kanssamme tämän perheen puolesta ja että käyntimme avustuspaketteineen saisi näyttää tälle äidille, miten Jumala pitää huolen hänen ja lastensa toimeentulosta ja hän voisi luottaa Jumalan apuun ja huolenpitoon.
  • Opetuslapseuttamis-työtä tekevä tiimimme pyytää rukoustanne, että he voisivat tavoittaa etäyhteyksien kautta ihmisiä ja tämä palvelumuoto saisi kukoistaa poikkeustilanteista huolimatta.
  • Rukoilkaa maamme viranomaisille viisautta, kun he päättävät, miten toimia Covid-19 kriisin puitteissa. Rukoilkaa kanssamme, että nämä viranomaispäätökset voisivat toimia kaikkien asukkaiden parhaaksi.
  • Pitäkää jatkuvassa rukouksessanne ne, jotka ovat ottaneet vastaan Jeesuksen, mutta heitä vainotaan uskonsa tähden heidän omien perheittensä taholta. Pyytäkää heille rohkeutta kestää vaino.

Kiitollisena rukousyhteydestä,

Rami ja JEO-tiimi